2005-01-18

Žemės ūkio paskolų garantijų fondas surengė 2004 metų ataskaitinį renginį

Sausio 18 d. įvyko UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo ataskaitinis metinis renginys, kuriame buvo pristatyti bendrovės 2004 metų veiklos rezultatai bei  aptarti artimiausi darbai.