Žemės ūkio paskolų garantijų fondas suvedė 2004 m. 9 mėnesių darbo rezultatus

Spausdinti
2004-10-21

Per 9 š.m. mėnesius UAB “Žemės ūkio paskolų garantijų fondas” suteikė 45,7 mln. litų garantijų (126 garantijos) už  žemdirbių, perdirbėjų ir kaimo vietovėse dirbančių verslininkų paimtus kreditus. 

Tai 46 garantijomis daugiau nei per tą patį praėjusių metų laikotarpį.  Kaimo verslininkai aktyviai naudojasi nauja Fondo parama imdami vidutinės trukmės kreditus apyvartinėms lėšoms papildyti. Daugiausia iš 126 suteiktų  garantijų  garantuota Kėdainių, Joniškio, Pakruojo rajonų ūkininkams.

Žinoma, nemažą įtaką didėjančiai kreditų ir garantijų paklausai turėjo SAPARD paramos lėšų įsisavinimas, garantuoti 59 kreditai. Tai dar kartą patvirtina, kad Fondo veikla padeda pasinaudoti gaunamomis Europos Sąjungos paramos lėšomis.

Šiuo metu priimamos paraiškos ES struktūrinių fondų paramai gauti. Žemės ūkio paskolų garantijų fondas teiks garantijas už šią paramą gaunančiųjų imamus kreditus. O ir konkurencija tarp bankų leidžia žemdirbiams bei kaimo verslininkas skolintis tikrai palankiomis sąlygomis.

Žemės ūkio paskolų garantijų fondas teikia garantijas ir už kreditus, kurie skirti žemei pirkti. Tai ypač aktualu šiuo metu ir šios investicijos yra skatintinos. Perkantiems žemę kompensuojama 50 proc. (jauniems ūkininkams - 60 proc.) bankui sumokėtų palūkanų.

« Atgal