Vyriausybė patvirtino Žemės ūkio paskolų garantijų fondo 2003 metų veiklos ataskaitą

Spausdinti
2004-04-28

2004 m. balandžio 19 d. LR Vyriausybės posėdyje buvo patvirtinta UAB “Žemės ūkio paskolų garantijų fondas” 2003 metų veiklos ataskaita.

Per 2003 metus Žemės ūkio paskolų garantijų fondas suteikė 179 mln. Lt garantijų, iš jų 64 mln. Lt garantijų už 118 kreditų, išduotų žemdirbiams, žemės ūkio produkcijos perdirbėjams ir kaimo vietovėse dirbantiems verslininkams. Šiems ūkio subjektams suteiktų garantijų suma, lyginant su 2002 metais, išaugo daugiau nei 5 kartus, kai buvo suteikta 40 garantijų už 12 mln. litų.

Didesnei garantijų paklausai įtakos turėjo praėjusiais metais Vyriausybės nutarimu pakeistos garantijų teikimo sąlygos, kuriomis buvo patvirtinta nauja, bankams bei klientams palankesnė garantavimo schema bei numatytos palankesnės kreditavimo sąlygos jauniems, iki 40 metų amžiaus, ūkininkams bei SAPARD paramos gavėjams. Šios aplinkybės lėmė, kad vien už kreditus, skirtus SAPARD paramos įsisavinimui, suteiktos 58 garantijos už 46,5 mln. Lt, o tai yra 6,6 karto daugiau nei 2002 metais.

Šiais metais bendrovės tikslas išliks toks pat - padėti visiems, norintiems gauti kreditą, bet neturintiems pakankamo užstato. Ypatingas dėmesys bus skiriamas tiems ūkio subjektams, kurie sieks pasinaudoti ES struktūrinių fondų parama, bet neturės nuosavų lėšų pradinėms investicijoms ir projektų įgyvendinimui sieks gauti bankų kreditus. Teikdama kreditų garantijas bendrovė privalo užtikrinti, kad prisiimti garantiniai įsipareigojimai bankams vienu metu neviršys 2004 m. bendrovei nustatyto 220 mln. Lt valstybės garantijų limito.

Siekiant, kad visi Fondo klientai pasinaudotų valstybės teikiama parama, o tuo pačiu sumažėtų skolinimosi kaštai, nuo 2004 metų Fondas administruos ir dalies bankui sumokėtų palūkanų kompensavimo programą. Kaip ir ankstesniais metais, garantuotų kreditų gavėjams bus kompensuojama dalis garantinio užmokesčio ir bankui įkeisto turto draudimo įmokų.

« Atgal