Patikslinti Žemės ūkio paskolų garantijų fondo veiklos nuostatai

Spausdinti
2004-08-17

2004 m. rugpjūčio 5 d. Žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-464 buvo sukonkretinti ir patikslinti UAB "Žemės ūkio paskolų garantijų fondas" veiklos nuostatai.

Naujuose nuostatuose numatyta, kad garantija už Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūrai išduodamus kreditus bus suteikta, jeigu kreditas bus naudojamas tik intervenciniam žemės ūkio ir maisto produktų pirkimui bei kreditams grąžinti ir jeigu ji pateiks bankui dokumentus, pagal kuriuos bus išduodamas kreditas intervenciniam žemės ūkio ir maisto produktų pirkimui.

Taip pat tikslinama garantijų teikimo tvarka ir už kitiems Bendrovės klientams išduodamus kreditus - numatoma, kredito gavėjai turi pateikti Bendrovei finansinės atskaitomybės dokumentus, ilgalaikio kredito sutartyje turi būti nurodoma investicinio kredito paskirtis, o vidutinės trukmės ir trumpalaikiai kreditai bus teikiami ne visoms paslaugoms, o tik paslaugoms žemės ūkiui apmokėti.

Nuostatuose keičiama ir nereikšmingos pagalbos ne žemės ūkiui nustatymo tvarka - Lietuvos Respublikai tapus Europos Sąjungos nare nereikšminga pagalba ne žemės ūkiui gali būti ne didesnė kaip 345 280 litų (100 000 eurų) vienam pagalbos gavėjui per trejus metus (anksčiau - ne didesnė kaip 400000 litų).

Žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-464, 2004 08 05, įsigalioja nuo 2004 08 11:

Dėl žemės ūkio ministro 2003 m. rugpjūčio 11 d. įsakymo Nr. 3D-330 "Dėl UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

« Atgal