2023-05-11

INVEGOS įmonių grupė 2023 m. pirmąjį ketvirtį į Lietuvos ekonomiką investavo 127 mln. eurų

INVEGOS įmonių grupės, kuriai priklauso ir UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas (ŽŪPGF), finansavimo apimtys į įvairius ūkio sektorius per pirmąjį 2023 m. ketvirtį siekė beveik 127 mln. eurų. O investuotos valstybės lėšos pritraukė daugiau nei 70 mln. eurų privačių investicijų.

2023-03-28

Žemės ūkio paskolų garantijų fondui patvirtintas valstybės garantijų limitas iki 203,9 mln. eurų

ŽŪPGF šiemet ūkio subjektams, kurių veikla susijusi su žemės ūkiu, maisto ūkiu, miškų ūkiu, kaimo plėtra ir žuvininkyste, galės suteikti individualių garantijų iki 203,9 mln. eurų. Toks įsipareigojimų pagal garantijų sutartis limitas patvirtintas LR Vyriausybės 2023 m. kovo 15 d. sprendimu.

2023-03-14

Jau vyksta paraiškų priėmimas dėl ūkių modernizavimo pagal KPP priemones

Nuo kovo 1 d. NMA jau galima teikti paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“. Paraiškas bus galima teikti iki gegužės 2 d. Paraiškos taip pat priimamos dėl pagal ŽŪPGF įgyvendinamą Pasidalytos rizikos paskolų KPP finansinę priemonę teikiamų lengvatinių paskolų.

 

2023-02-21

ŽŪPGF paaukoti generatoriai – pasiekė Ukrainą

Vasario 17-19 d. į Ukrainos Lvivo mieste esantį paramos paskirstymo centrą išvyko dar viena organizacijos „Stiprūs Kartu“ paramos siunta akcijai „Sušildyk Ukrainą“.

Su ja pristatyti trylika Ukrainos žmonėms UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo paaukotų benzininių ir dyzelinių generatorių.

2023-02-10

Per atrinktus finansų tarpininkus jau teikiamos paskolos dėl karo Ukrainoje sunkumų patiriantiems ūkiams

Nacionalinė plėtros įstaiga UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas per atrinktus finansų tarpininkus pradeda teikti lengvatines paskolas likvidumui užtikrinti pagal skatinamąją finansinę priemonę ūkio subjektams, Rusijos agresijos prieš Ukrainą laikotarpiu patiriantiems sunkumų. Lengvatinės paskolos iki 2023 m. birželio 30 d.

2023-01-25

Atnaujinta finansų tarpininkų atranka lengvatinėms paskoloms Rusijos agresijos prieš Ukrainą laikotarpiu teikti iš papildomai skirtų lėšų

Nacionalinė plėtros įstaiga UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas sausio pradžioje paskelbė apie papildomai skirtas 30 mln. eurų lėšas, o dabar ataujina finansų tarpininkų atranka priemonės įgyvendinimui ir šių lėšų išskolinimui.

2023-01-20

Sulaukta beveik pusšimtis paraiškų pagal KPP finansinę priemonę – pareiškėjus kviečiame kreiptis dėl paskolų

Nacionalinė plėtros įstaiga UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas (ŽŪPGF) primena, kad 2022 m. rugpjūčio 1 – rugsėjo 30 d. vyko kvietimas teikti paraiškas pagal fondų fondo „KPP finansinių priemonių fondas“ finansinę priemonę „Pasidalytos rizikos paskolos“. Sulaukta beveik pusšimtis paraiškų, iš kurių didžioji dalis jau yra įvertintos. Pareiškėjai, gavę pažymas apie tinkamumą gauti lengvatinę paskolą, gali kreiptis į finansų tarpininką dėl lengvatinės paskolos suteikimo.

2023-01-11

Dėl karo Ukrainoje sukeltų pasekmių nukentėję ūkininkai ir toliau galės gauti paskolas su garantija

Nuostolių dėl Rusijos pradėto karo prieš Ukrainą patiriantiems ir lėšų veiklai vykdyti stokojantiems ūkio subjektams teikiamoms paskoloms bei lizingo paslaugoms ir toliau bus teikiamos UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantijos. Šiam Žemės ūkio ministerijos siūlymui pritarta Vyriausybės posėdyje.

2023-01-09

Dėl karo Ukrainoje nukentėjusiems ūkiams – papildomi 30 mln. eurų

ŽŪPGF pernai spalį pradėjo teikti lengvatines paskolas ūkiams, patiriantiems sunkumų Rusijos agresijos prieš Ukrainą laikotarpiu. Per spalio–gruodžio mėnesius išskolintos rugpjūtį paskoloms pagal šią priemonę skirtos 31 mln. eurų lėšos, o paskolomis pasinaudojo 363 ūkio subjektai. Besitęsiant sudėtingai situacijai, gruodžio pabaigoje skirtos papildomos 30 mln. eurų lėšos paskoloms teikti.

2022-11-25

Per 25-erius metus Žemės ūkio paskolų garantijų fondas – itin svarbus žemės ūkio ir verslo kaime partneris

2022 m. lapkričio 26 d. ŽŪPGF švenčia lygiai 25-erius metus kai, įregistravus bendrovę Registrų centre, ji pradėjo vykdyti savo veiklą. Nacionalinės plėtros įstaigos vardas, individualių garantijų pagalba įgyvendinti projektai už beveik 2 mlrd. eurų, valstybės pagalbos įgyvendinimas suteikiant daugiau kaip 40 mln. eurų kompensacijų, net 3 valdomi fondų fondai ir beveik 222 mln. eurų lengvatinių paskolų – tai tik keli skaičiai iš 25-erių ŽŪPGF veiklos metų.

1 2 3 ... 46 Kitas