2023-01-25

Atnaujinta finansų tarpininkų atranka lengvatinėms paskoloms Rusijos agresijos prieš Ukrainą laikotarpiu teikti iš papildomai skirtų lėšų

Nacionalinė plėtros įstaiga UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas sausio pradžioje paskelbė apie papildomai skirtas 30 mln. eurų lėšas, o dabar ataujina finansų tarpininkų atranka priemonės įgyvendinimui ir šių lėšų išskolinimui.

2023-01-20

Sulaukta beveik pusšimtis paraiškų pagal KPP finansinę priemonę – pareiškėjus kviečiame kreiptis dėl paskolų

Nacionalinė plėtros įstaiga UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas (ŽŪPGF) primena, kad 2022 m. rugpjūčio 1 – rugsėjo 30 d. vyko kvietimas teikti paraiškas pagal fondų fondo „KPP finansinių priemonių fondas“ finansinę priemonę „Pasidalytos rizikos paskolos“. Sulaukta beveik pusšimtis paraiškų, iš kurių didžioji dalis jau yra įvertintos. Pareiškėjai, gavę pažymas apie tinkamumą gauti lengvatinę paskolą, gali kreiptis į finansų tarpininką dėl lengvatinės paskolos suteikimo.

2023-01-11

Dėl karo Ukrainoje sukeltų pasekmių nukentėję ūkininkai ir toliau galės gauti paskolas su garantija

Nuostolių dėl Rusijos pradėto karo prieš Ukrainą patiriantiems ir lėšų veiklai vykdyti stokojantiems ūkio subjektams teikiamoms paskoloms bei lizingo paslaugoms ir toliau bus teikiamos UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantijos. Šiam Žemės ūkio ministerijos siūlymui pritarta Vyriausybės posėdyje.

2023-01-09

Dėl karo Ukrainoje nukentėjusiems ūkiams – papildomi 30 mln. eurų

ŽŪPGF pernai spalį pradėjo teikti lengvatines paskolas ūkiams, patiriantiems sunkumų Rusijos agresijos prieš Ukrainą laikotarpiu. Per spalio–gruodžio mėnesius išskolintos rugpjūtį paskoloms pagal šią priemonę skirtos 31 mln. eurų lėšos, o paskolomis pasinaudojo 363 ūkio subjektai. Besitęsiant sudėtingai situacijai, gruodžio pabaigoje skirtos papildomos 30 mln. eurų lėšos paskoloms teikti.

2022-11-25

Per 25-erius metus Žemės ūkio paskolų garantijų fondas – itin svarbus žemės ūkio ir verslo kaime partneris

2022 m. lapkričio 26 d. ŽŪPGF švenčia lygiai 25-erius metus kai, įregistravus bendrovę Registrų centre, ji pradėjo vykdyti savo veiklą. Nacionalinės plėtros įstaigos vardas, individualių garantijų pagalba įgyvendinti projektai už beveik 2 mlrd. eurų, valstybės pagalbos įgyvendinimas suteikiant daugiau kaip 40 mln. eurų kompensacijų, net 3 valdomi fondų fondai ir beveik 222 mln. eurų lengvatinių paskolų – tai tik keli skaičiai iš 25-erių ŽŪPGF veiklos metų.

2022-10-11

Pradedamos skolinti 31 mln. eurų lėšos dėl karo Ukrainoje sunkumų patiriantiems ūkiams

ŽŪPGF per atrinktus pirmuosius finansų tarpininkus pradeda teikti lengvatines paskolas likvidumui užtikrinti pagal skatinamąją finansinę priemonę ūkio subjektams, Rusijos agresijos prieš Ukrainą laikotarpiu patiriantiems sunkumų. Lengvatinės paskolos bus teikiamos iki 2022 m. gruodžio 31 d., o joms teikti skirta 31 mln. eurų.

2022-09-28

Liko vos kelios dienos paraiškų dėl KPP pasidalytos rizikos lengvatinių paskolų pateikimui

ŽŪPGF primena, kad liko kelios dienos, kada galima pateikti paraiškas dėl dalyvavimo priemonėje, pagal kurią bus galima kreiptis dėl lengvatinių paskolų pagal fondų fondo „KPP finansinių priemonių fondas“ finansinę priemonę „Pasidalytos rizikos paskolos“. Pareiškėjai paraiškas NMA pateikti gali iki 2022 m. rugsėjo 30 d.

2022-09-27

ŽŪPGF teikia garantijas sunkumų dėl Rusijos agresijos patiriantiems ūkininkams

Siekiant sumažinti Rusijos agresijos prieš Ukrainą sukeltas neigiamas pasekmes ekonomikai, ŽŪPGF teikia individualias garantijas su likvidumo problemomis susidūrusiems ūkio subjektams. Tokios garantijos finansų įstaigoms dėl paskolų ir finansinės nuomos (lizingo) paslaugų bus teikiamos iki 2022 m. gruodžio 31 d.

2022-09-21

Pradėta finansų tarpininkų atranka lengvatinėms paskoloms Rusijos agresijos prieš Ukrainą laikotarpiu teikti

Nacionalinė plėtros įstaiga ŽŪPGF rugsėjo pradžioje paskelbė apie skirtas 31 mln. eurų lėšas pagal skatinamąją finansinę priemonę „Paskolos ūkio subjektų, veikiančių žemės ūkio ir žuvininkystės produktų gamybos, perdirbimo ir prekybos srityse, likvidumui užtikrinti reaguojant į Rusijos agresiją prieš Ukrainą“.

2022-09-01

Sunkumų dėl Rusijos sukelto karo patiriantiems ūkininkams – 31 mln. eurų lengvatinėms paskoloms

ŽŪPGF ruošiasi skatinamosios finansinės priemonės ūkio subjektams, dėl Rusijos agresijos prieš Ukrainą patiriantiems sunkumų, įgyvendinimui. Pagal šią priemonę iki 2022 metų pabaigos žemės ūkio ir žuvininkystės srityse veikiantiems ūkio subjektams skirta 31 mln. eurų lengvatinėms paskoloms likvidumui užtikrinti.

1 2 3 ... 45 Kitas