Lizingo garantijos gavimo tvarka

Spausdinti

Lizingo garantijos gavimo tvarka

1. Ūkio subjektas kreipiasi į pasirinktą finansinės nuomos (lizingo) bendrovę dėl lizingo suteikimo, aptariamos lizingo suteikimo sąlygos. 

2. Finansinės nuomos (lizingo) bendrovė kreipiasi į Žemės ūkio paskolų garantijų fondą ir pateikia paraišką dėl garantijos suteikimo (paraiškos forma) bei joje nurodytus papildomus dokumentus (dokumentų sąrašas).

3. Žemės ūkio paskolų garantijų fondui priėmus sprendimą dėl garantijos suteikimo, apie priimtą sprendimą informuojama finansinės nuomos (lizingo) bendrovė bei ūkio subjektas. Ūkio subjektas sumoka garantinę įmoką, su finansinės nuomos (lizingo) bendrove pasirašo lizingo sutartį.

4. Žemės ūkio paskolų garantijų fondas finansinės nuomos (lizingo) bendrovei suteikia garantiją.

5. Finansinės nuomos (lizingo) bendrovė ūkio subjektui suteikia lizingo paslaugą.