Kas yra lizingo garantija?

Spausdinti

Kas yra lizingo garantija?

Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantijų teikimo tvarka reglamentuojama Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 912 „Dėl Žemės ūkio paskolų garantijų fondo“.

Žemės ūkio paskolų garantijų fondas finansinės nuomos (lizingo) bendrovėms garantuoja iki 60 procentų neatgautos finansinės nuomos (lizingo) sutartyje nustatytos naujos (nenaudotos) žemės ir miškų ūkio technikos, gamybinės įrangos ar įrenginių kainos dalies sumokėjimą.

Garantinio įsipareigojimo dydis apskaičiuojamas finansinės nuomos (lizingo) bendrovei pardavus lizingu įsigytą turtą ar pateikus įrodymus, kad turto nepavyko parduoti kitiems asmenims už nesumokėtą kainos dalį. Žemės ūkio paskolų garantijų fondas išmoka skirtumą tarp lizingo sutartyje nustatytos negrąžintos kainos dalies ir finansinės (nuomos) lizingo bendrovės pajamų, gautų pardavus gamybinę įrangą ir (ar) įrenginius.