Lizingo garantijos

Spausdinti

Lizingo garantijos

Žemės ūkio paskolų garantijų fondas – finansų įstaiga, teikianti garantijas finansinės nuomos (lizingo) bendrovėms. Garantijos teikiamos už finansinės nuomos (lizingo) sutartis, sudarytas su:

 • Žemės ūkio veiklos subjektais:

  - ūkininkų ūkiais,
  - žemės ūkio bendrovėmis,
  - kooperatinėmis bendrovėmis (kooperatyvais),
  - kitomis žemės ūkio įmonėmis.
   
 • Alternatyviosios veiklos subjektais;
 • Žemės ūkio produktų perdirbimo įmonėmis;
 • Žuvininkystės veiklos subjektais.