Dokumentai dėl lizingo garantijos suteikimo

Spausdinti

Dokumentai dėl lizingo garantijos suteikimo

Lizingo garantijai suteikti reikalingi dokumentai:

  • Paraiška dėl garantijos suteikimo finansinės nuomos (lizingo) gavėjams (paraiškos forma);
  • Finansinės nuomos (lizingo) bendrovės sprendimas dėl lizingo suteikimo;
  • Įmonės valdymo organų sprendimo dėl lizingo sutarties sudarymo kopija;
  • Finansinės atskaitomybės dokumentų (balansas, pelno (nuostolių) ataskaita) už praėjusius ataskaitinius metus kopijos;
  • Finansinės prognozės (balansas, pelno (nuostolių) ataskaita) lizingo laikotarpiui (jei lizingo terminas ilgesnis nei treji metai - trejų metų laikotarpiui);
  • Įmonės įregistravimo dokumentų (įregistravimo pažymėjimas, įstatai) kopijos (išskyrus ūkininkų ūkius);
  • Smulkiojo ir vidutinio subjekto statuso deklaracija (deklaracijos forma).