GARANTINĖS ĮMOKOS SKAIČIUOKLĖ

Spausdinti

Ši skaičiuoklė yra informacinio pobūdžio. Tikslus garantinės įmokos dydis priklauso nuo ūkio subjekto įgyvendinamo projekto rizikos, kredito ar lizingo paslaugų paskirties, trukmės bei dydžio, ūkio subjekto finansinio patikimumo bei kitų veiksnių.


Pasirinkite veiklos sritį. Garantijos teikiamos ūkio subjektams, užsiimantiems žemės ūkio veikla, alternatyviąja veikla, žuvininkyste, taip pat įmonėms, superkančioms, perdirbančioms ar realizuojančioms žemės ūkio produktus.
Pasirinkite finansavimo tipą. Garantijos teikiamos už kredito įstaigų (bankų ir kredito unijų) išduodamus kreditus ar kredito linijas, taip pat už finansinės nuomos (lizingo) bendrovių teikiamas paslaugas.
Įveskite planuojamo imti kredito, kredito linijos ar lizingo sumą. Maksimali vieno kredito, kredito linijos suma - 1 mln. 160 tūkst. Eur. Maksimali lizingo suma - 290 tūkst. Eur.
Įveskite kredito, kredito linijos ar lizingo trukmę metais.
Pasirinkite kredito, kredito linijos ar lizingo paskirtį.
Ar įgyvendinamas projektas bus finansuojamas Europos Sąjungos paramos lėšomis?
Ar yra padarytos išlaidos (avansiniai mokėjimai), susijusios su projekto įgyvendinimu?
Įveskite prašomą garantijos dydį, proc. Maksimalus garantijos dydis už kreditą, kredito liniją - 80 proc. Maksimalus garantijos dydis už lizingo paslaugas - 60 proc.