Kredito garantijos gavimo tvarka

Spausdinti

Kredito garantijos gavimo tvarka

1. Ūkio subjektas kreipiasi į pasirinktą kredito įstaigą – banką ar kredito uniją – dėl kredito suteikimo, aptariamos kredito suteikimo sąlygos. 

2. Kredito įstaiga kreipiasi į Žemės ūkio paskolų garantijų fondą dėl garantijos suteikimo ir pateikia paraišką dėl garantijos suteikimo (paraiškų formos) ir joje nurodytus papildomus dokumentus (dokumentų sąrašas).

3. Žemės ūkio paskolų garantijų fondui priėmus sprendimą dėl garantijos suteikimo, apie priimtą sprendimą informuojama kredito įstaiga bei ūkio subjektas. Ūkio subjektas sumoka garantinę įmoką, su kredito įstaiga pasirašo kredito sutartį.

4. Žemės ūkio paskolų garantijų fondas kredito įstaigai suteikia garantiją.

5. Kredito įstaiga ūkio subjektui išduoda kreditą.