Kreditų garantijos

Spausdinti

Kreditų garantijos

Žemės ūkio paskolų garantijų fondas – finansų įstaiga, teikianti garantijas kredito įstaigoms – bankams ir kredito unijoms. Garantijos teikiamos už kreditus, išduodamus:

  • Žemės ūkio veiklos subjektams;
  • Alternatyviosios veiklos subjektams;
  • Žemės ūkio produktų perdirbimo įmonėms;
  • Žuvininkystės veiklos subjektams;
  • Kaimo bendruomenėms, įgyvendinančioms investicijų projektus, finansuojamus iš Europos Sąjungos paramos fondų lėšų;
  • Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūrai.