Dokumentai dėl kredito garantijos suteikimo

Spausdinti

Dokumentai dėl kredito garantijos suteikimo

Kredito garantijai suteikti reikalingi dokumentai:

  • Paraiška dėl kredito garantijos suteikimo (paraiškų formos);
  • Kredito įstaigos sprendimas dėl kredito suteikimo;
  • Įmonės valdymo organų sprendimo dėl kredito ėmimo ir prievolių įvykdymo užtikrinimo kopija;
  • Finansinės atskaitomybės dokumentų (balansas, pelno (nuostolių) ataskaita) už praėjusius ataskaitinius metus kopijos;
  • Finansinės prognozės (balansas, pelno (nuostolių) ataskaita) kredito laikotarpiui (jei kredito terminas ilgesnis nei treji metai - trejų metų laikotarpiui);
  • Įmonės įregistravimo dokumentų (įregistravimo pažymėjimas, įstatai) kopijos (išskyrus ūkininkų ūkius);
  • Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija (deklaracijos forma);
  • Paraiškos dėl Europos Sąjungos paramos skyrimo kopija (pateikusiems prašymą dėl Europos Sąjungos paramos skyrimo);
  • Sutarčių dėl Europos Sąjungos paramos skyrimo kopijos (jei gauta Europos Sąjungos parama).