Finansinės nuomos (lizingo) garantijos

Spausdinti

Finansinės nuomos (lizingo) garantijos

Žemės ūkio paskolų garantijų fondas lizingo garantijas teikia finansų įstaigoms už ūkio subjektams teikiamas finansinės nuomos paslaugas, kurių veikla susijusi su:

  • žemės ūkiu,
  • miškų ūkiu,
  • maisto ūkiu,
  • kaimo plėtra,
  • žuvininkyste.

Finansinės nuomos (lizingo) bendrovėms garantuojama iki 80 proc. neatgautos lizingu finansuojamo turto kainos dalies sumokėjimas.

Garantijos teikiamos tik už finansinės nuomos (lizingo) paslaugas, skirtas finansiniu požiūriu komerciškai pagrįstiems ir kredituotiniems projektams finansuoti ir kurie teikiami finansinių sunkumų neturintiems ūkio subjektams.

Lizingo garantijos teikiamos:

  • gamybinės įrangos, įrenginių įsigijimui,
  • žemės ir miškų ūkio technikos įsigijimui.
  Lizingo garantijos
Lizingo paskirtis Gamybinei įrangai, įrenginiams, žemės ir miškų ūkio technikai įsigyti

Lizingo 
terminas

Neribojama
Maksimali lizingu finansuojamo turto kainos dalis

1,16 mln. Eur

 

Maksimali bendra lizingo garantijų
suma ūkio subjektui

1,16 mln. Eur

 

Garantinė įmoka*
(skaičiuojama nuo garantuojamos sumos)

nuo 4,5 iki 6,8 proc. (įgyvendinantiems projektus be ES paramos taikoma 80 proc. kompensacija)

Įmoka už garantijos termino pratęsimą

0,3 proc. už kiekvienus metus, kuriems pratęsiamas galutinis negrąžintos lizingu finansuojamo turto kainos dalies grąžinimo terminas.
Įmoka skaičiuojama nuo pratęsiamos garantuotos lizingu finansuojamo turto kainos dalies.

* – garantinės įmokos dydis priklauso nuo projekto rizikos, finansavimo sumos, termino, paskirties, kliento finansinio patikimumo bei kitų veiksnių.