Garantijos gavimo tvarka

Spausdinti

Garantijos gavimo tvarka

1. Ūkio subjektas kreipiasi į pasirinktą finansų įstaigą – banką, kredito uniją, lizingo ar faktoringo bendrovę – dėl finansavimo suteikimo, aptariamos finansavimo sąlygos. 

2. Finansų įstaiga kreipiasi į Žemės ūkio paskolų garantijų fondą dėl garantijos suteikimo ir pateikia paraišką dėl garantijos suteikimo (paraiškų formos) ir joje nurodytus papildomus dokumentus (dokumentų sąrašas).

3. Žemės ūkio paskolų garantijų fondui priėmus sprendimą dėl garantijos suteikimo, apie priimtą sprendimą informuojama finansų įstaiga bei ūkio subjektas. Ūkio subjektas sumoka garantinę įmoką, su finansų įstaiga pasirašo finansavimo sutartį.

4. Žemės ūkio paskolų garantijų fondas finansų įstaigai suteikia garantiją.

5. Finansų įstaiga ūkio subjektui suteikia finansavimo paslaugas.