Garantijos VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūrai

Spausdinti

Garantijos VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūrai

Žemės ūkio paskolų garantijų fondas teikia garantijas už VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūrai teikiamas paskolas.

Garantijų teikimo sąlygos

  • Garantuojamos paskolos, skirtos žemės ūkio bei maisto produktų intervencijų pirkimams bei paskoloms grąžinti;
  • Garantuojamas 100 proc. negrąžintos paskolos sumos grąžinimas;
  • Garantijos suma - neribojama; 
  • Garantinė įmoka – 1 proc. nuo garantuojamos sumos.

Garantijų suteikimo sąlygos nustatytos Bendrovės individualių garantijų teikimo nuostatuose.