Piniginio reikalavimo dalinio apmokėjimo (faktoringo) garantijos

Spausdinti

Piniginio reikalavimo dalinio apmokėjimo (faktoringo) garantijos

Žemės ūkio paskolų garantijų fondas faktoringo garantijas teikia finansų įstaigoms už ūkio subjektams teikiamas piniginio reikalavimo dalinio apmokėjimo paslaugas, kurių veikla susijusi su:

  • žemės ūkiu,
  • miškų ūkiu,
  • maisto ūkiu,
  • kaimo plėtra,
  • žuvininkyste.

Finansų įstaigoms garantuojama iki 80 proc. apmokėto ir neatgauto piniginio reikalavimo dalies sumokėjimas.

Garantijos teikiamos tik už faktoringo paslaugas, skirtas finansiniu požiūriu komerciškai pagrįstiems ir kredituotiniems projektams finansuoti ir kurie teikiami finansinių sunkumų neturintiems ūkio subjektams.

Faktoringo garantijos teikiamos:

  • sumokėti už parduotas prekes, darbus ir (ar) paslaugas (tiesioginis faktoringas),
  • sumokėti už perkamas prekes, darbus ir (ar) paslaugas (atvirkštinis faktoringas).
  Faktoringo garantijos
Faktoringo paskirtis Sumokėti už parduotas ar perkamas prekes, darbus, paslaugas

Faktoringo 
terminas

Neribojama
Maksimali faktoringo suma

1,16 mln. Eur

Maksimali bendra faktoringo garantijų
suma ūkio subjektui

1,16 mln. Eur

Garantinė įmoka*
(skaičiuojama nuo garantuojamos sumos)
  • iki 1 metų - nuo 0,9 iki 2,0 proc.,
  • daugiau kaip 1 metai - + 0,3 proc. už kiekvienus kitus metus.
Įmoka už garantijos termino pratęsimą

0,3 proc. už kiekvienus metus, kuriems pratęsiamas galutinis negrąžinto faktoringo dalies grąžinimo terminas.
Įmoka skaičiuojama nuo pratęsiamos garantuotos faktoringo dalies.

* – garantinės įmokos dydis priklauso nuo projekto rizikos, finansavimo termino, sumos, paskirties, kliento finansinio patikimumo bei kitų veiksnių.