Kas yra Paskolų fondas?

Spausdinti

Kas yra Paskolų fondas?

Siekdama padidinti žemės ūkio ir kaimo verslo sektoriaus konkurencingumą, paspartinti Lietuvos kaimo plėtros programos lėšų įsisavinimą bei sukurti verslo plėtrai palankesnes finansavimo galimybes, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija 2009 m. įkūrė Paskolų fondą

Paskolų fondas, kuris laikomas atskira finansine grupe UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo sudėtyje, suteikė galimybę įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos finansines priemones ūkio subjektams pasinaudoti Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (toliau – EŽŪFKP) bei valstybės biudžeto lėšomis ir gauti finansavimą savo verslui finansuoti ir plėtoti palankesnėmis sąlygomis.

Paskolų fondo tikslas – įgyvendinti finansines priemones žemės ūkio produktų gamybos ir perdirbimo srityse. 

Paskolų fondo uždaviniai

  • Efektyviai investuoti lėšas į finansiškai gyvybingus projektus;
  • Skatinti ilgalaikį projektų finansavimą iš įvairių finansavimo šaltinių;
  • Prisidėti prie patikimo investicinės aplinkos kūrimo;
  • Dalyvauti įgyvendinant Žemės ūkio ministerijos programas, susijusias su žemės ir maisto ūkio konkurencingumo didinimu ir kaimo plėtros skatinimu.

Žemės ūkio paskolų garantijų fondas, kaip Paskolų fondo valdytojas, nuolat ieško galimybių diegti naujas finansines priemones. Žemės ūkio veiklos subjektai susiduria su finansų trūkumu, kurių be valstybės sukurtų pagalbos priemonių gauti nepajėgūs, o nesulaukę pagalbos gali būti priversti nutraukti veiklą. Naujų finansinių priemonių taikymas padeda palankesnėmis sąlygomis gauti finansavimą verslo kūrimui ir plėtrai, skatina ne tik žemdirbių, bet ir smulkių ir vidutinių įmonių verslumą kaimo vietovėse, didina jų konkurencingumą ir leidžia kurti ir išlaikyti darbo vietas kaimo gyventojams.