Paskolos garantija ir dalinis palūkanų kompensavimas

Spausdinti

Paskolos garantija ir dalinis palūkanų kompensavimas

Garantijos teikimas ir garantinės įmokos kompensavimas

Kredito unijos, teikdamos paskolas pagal Paskolų teikimo priemonę, kaip paskolos grąžinimo užtikrinimo priemonės gali kreiptis į Žemės ūkio paskolų garantijų fondą ir dėl garantijos suteikimo. Garantijos teikiamos už žemės ūkio veiklos subjektų imamas paskolas, garantuojamas iki 80 proc. neatgautos paskolos dalies grąžinimas.

» Individualios paskolų garantijos

Paėmusiems paskolas pagal Paskolų teikimo priemonę su Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija, taikomas 80 proc. (nukentėjusiems nuo koronaviruso (COVID-19) protrūkio - 100 proc.) garantinės įmokos, kurią paskolos gavėjas moka už garantijos suteikimą, kompensavimas.

» Garantinės įmokos kompensacija imantiems paskolas investicijoms

Dalinis palūkanų kompensavimas

Paskolų gavėjams, paėmusiems paskolas pagal Paskolų teikimo priemonę (su UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija ar be jos), gali būti kompensuojama 80 proc. (nukentėjusiems nuo koronaviruso (COVID-19) protrūkio - 100 proc.) kredito unijai sumokėtų palūkanų. Dalinis palūkanų kompensavimas taikomas už ne ilgesnį kaip 36 mėn. laikotarpį, maksimali palūkanų norma, kuri kompensuojama - 4 proc.

» Palūkanų kompensacija už investicines paskolas ir lizingo paslaugas