Pagrindinės sąlygos

Spausdinti

Pagrindinės sąlygos

Kas gali būti paskolų gavėjais?

Pagal Paskolų teikimo priemonę paskolos žemės ūkio technikai ir įrangai įsigyti gali būti teikiamos ūkio subjektams, kurie:

 • užsiima pirmine žemės ūko produktų gamyba ir skolinasi lėšų šiai veiklai vykdyti;
 • savo vardu yra įregistravę žemės ūkio valdą;
 • yra mažos ar vidutinės įmonės;
 • nėra sunkumų patiriančios įmonės; 
 • numatomam pagal Paskolų teikimo priemonę įsigyti turtui nėra suteikta parama pagal Lietuvos kaimo 2014–2020 metų programos priemones.

Paskolos dydis

Maksimalus paskolos dydis - 70 tūkst. Eur
Paskolos dydis per visą paskolos galiojimo laikotarpį negali būti didinamas.

Paskolos terminas

Paskolų gavėjams paskolos teikiamos ne ilgesniam nei 72 mėn. laikotarpiui.

Paskolos sutarties terminas gali būti pratęsiamas, tačiau bet kuriuo atveju paskolos sutarties terminas negali būti ilgesnis nei 72 mėnesiai, terminą skaičiuojant nuo pradinės paskolos sutarties sudarymo dienos.

Tinkamos išlaidos

Pagal Paskolų teikimo priemonę paskolos gali būti teikiamos tiek naujai, tiek naudotai žemės ūkio technikai ar įrangai įsigyti:

 • Žemės ūkio technika
  Žemės ūkio technika laikomi traktoriai, universalios traktorių priekabos (puspriekabės), žemės ūkio mašinos (kombainai, tręštuvai, purkštuvai) ir pan.
 • Žemės ūkio įranga
  Žemės ūkio įranga laikomi įrenginiai, įranga ir įtaisai skirti žemės ūkio produktams gaminti bei žemės ūkio darbams atlikti.

Paskolos gavimo tvarka

Norėdami gauti paskolą pagal Paskolų teikimo priemonę, ūkio subjektai turi kreiptis į atrinktas kredito unijas ir pateikti: