Kas yra Paskolos žemės ūkio technikai ir įrangai įsigyti?

Spausdinti

Kas yra Paskolos žemės ūkio technikai ir įrangai įsigyti?

Siekiant sudaryti palankesnes sąlygas žemės ūkio subjektams, užsiimantiems pirmine žemės ūkio produktų gamyba, pasiskolinti lėšų žemės ūkio technikai ir įrangai įsigyti, UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas įgyvendina finansinę priemonę – „Paskolų žemės ūkio technikai ir įrangai įsigyti, finansuojamų iš grąžintų ir grąžintinų lėšų, teikimas“ (toliau – Paskolų teikimo priemonė).

Pagal šią priemonę paskoloms žemės ūkio technikai ir įrangai įsigyti taikomos palankesnės finansavimo sąlygos:

  • administravimo mokestis negali viršyti 0,5 proc. paskolos sumos, 
  • palūkanų marža negali viršyti 3,0 proc., o maksimali bendra palūkanų norma (marža + kintama dalis Euribor) negali viršyti 5 proc.

Finansinio tarpininko atrankos konkursą laimėjo Jungtinės centrinės kredito unijos (Kreda) narės, kurios teiks paskolas galutiniams naudos gavėjams:

Priemonei įgyvendinti skirta 2,011 mln. Eur iš Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programos finansinės priemonės grąžintų ir grąžintinų lėšų, dar 25 proc. paskolos sumos prisidės paskolas teikiančios kredito unijos. Planuojama, kad žemės ūkio subjektams pagal Paskolų teikimo priemonę iki 2020 m. pabaigos žemės ūkio technikai ir įrangai įsigyti bus suteikta 2,7 mln. Eur paskolų.

Paskolų gavėjams suteikiant paskolą pagal Paskolų teikimo priemonę yra suteikiama valstybės pagalba paskolomis pagal Komisijos reglamentą (ES) Nr. 702/2014.