Pagrindinės sąlygos

Spausdinti

Pagrindinės sąlygos

Kas gali būti paskolų gavėjais?

Pagal Paskolų teikimo priemonę paskolos pirminei žemės ūkio gamybai vykdyti gali būti teikiamos ūkio subjektams, kurie:

  • užsiima pirmine žemės ūko produktų gamyba ir skolinasi lėšų šiai veiklai vykdyti;
  • savo vardu yra įregistravę žemės ūkio valdą;
  • yra mažos ar vidutinės įmonės;
  • nėra sunkumų patiriančios įmonės.

Paskolos dydis

Maksimalus paskolos dydis:

  • 100 tūkst. Eur (KREDA unijose),
  • 110 tūkst. Eur (LCKU unjose).

Paskolos dydis per visą paskolos galiojimo laikotarpį negali būti didinamas. Pakartotinai kreitis paskolos ūkio subjektas gali tik pilnai grąžinęs anksčiau pagal Paskolų teikimo priemonę suteiktą paskolą.

Paskolos terminas

Paskolų gavėjams paskolos teikiamos ne ilgesniam nei 7 metų laikotarpiui.

Paskolos sutarties terminas gali būti pratęsiamas, tačiau bet kuriuo atveju paskolos sutarties terminas negali būti ilgesnis nei 7 metai, terminą skaičiuojant nuo pradinės paskolos sutarties sudarymo dienos.

Tinkamos išlaidos

Pagal Paskolų teikimo priemonę paskolos gali būti teikiamos:

  • žemės ūkio technika;
  • žemės ūkio įranga;
  • veislinės pieno krypties telyčios;
  • genetinė medžiaga (embrionai, sperma).

Paskola, kai įsigyjama žemės ūkio technika ar žemės ūkio įranga, gali būti teikiama, jei iki UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo sprendimo skirti pagalbą paskolomis priėmimo dienos ūkio subjektas nėra sumokėjęs perkamo turto kainos ar jos dalies.

Paskolos gavimo tvarka

Norėdami gauti paskolą pagal Paskolų teikimo priemonę, ūkio subjektai turi kreiptis į atrinktas kredito unijas ir pateikti: