Kas yra Paskolos pirminei žemės ūkio gamybai vykdyti?

Spausdinti

Kas yra Paskolos pirminei žemės ūkio gamybai vykdyti?

Siekiant sudaryti palankesnes sąlygas žemės ūkio subjektams, užsiimantiems pirmine žemės ūkio produktų gamyba, pasiskolinti lėšų žemės ūkio technikai, žemės ūkio įrangai, veislinėms pieno krypties telyčioms ir genetinei medžiagai įsigyti, UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas įgyvendina finansinę priemonę – „Paskolų, finansuojamų iš įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos finansines priemones grąžintų lėšų, teikimas pirmine gamyba užsiimantiems ūkio subjektams“ (toliau – Paskolų teikimo priemonė).

Paskolų pagal šią finansinę priemonę teikimui skirta 3,815 mln. Eur iš Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programos finansinės priemonės grąžintų lėšų, dar 200 tūkst. Eur nuosavų lėšų prisidės LCKU kredito unijos. Planuojama, kad žemės ūkio subjektams pagal Paskolų teikimo priemonę iki 2021 m. pabaigos bus suteikta 4,015 mln. Eur paskolų.

Pagal Paskolų teikimo priemonę paskoloms taikomos palankesnės finansavimo sąlygos:

  • administravimo mokestis negali viršyti 0,5 proc. paskolos sumos,
  • palūkanų marža negali viršyti 3,0 proc., o maksimali bendra palūkanų norma (marža + kintama dalis Euribor) negali viršyti 5 proc.

Finansų tarpininkų atrankos konkursą laimėjo Lietuvos centrinės kredito unijos (LCKU) narės bei Jungtinės centrinės kredito unijos (KREDA) narės, kurios teiks paskolas galutiniams naudos gavėjams.

LCKU unijos (paskolų teikimui skirta 2,0 mln. Eur, unijos papildomai prisideda 0,2 mln. Eur, visa skolinama suma – 2,2 mln. Eur):

KREDA unijos (paskolų teikimui skirta 1,815 mln. Eur suma):

Paskolų gavėjams suteikiant paskolą pagal Paskolų teikimo priemonę yra suteikiama valstybės pagalba paskolomis pagal Komisijos reglamentą (ES) Nr. 702/2014.