Paskolos nukentėjusiems nuo nepalankių klimato reiškinių

Spausdinti

Paskolos nukentėjusiems nuo nepalankių klimato reiškinių

Siekiant sudaryti kuo palankesnes kreditavimo sąlygas ūkio subjektams, susiduriantiems su laikinu lėšų trūkumu, ir mažinti ūkio subjektų veiklos finansinę riziką, teikiamos lengvatinės paskolos investicijoms ir apyvartinėms lėšoms finansuoti pagal skatinamąją finansinę priemonę „Paskolos nukentėjusiems nuo nepalankių klimato reiškinių“.

Paskoloms pagal šią priemonę iš viso yra skiriama 2,744 mln. eurų lėšų: 2,111 mln. eurų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir 0,633 mln. eurų finansų tarpininko, Lietuvos centrinės kredito unijos (LCKU), lėšų.

Paskolos nuo 2020 m. gruodžio 1 d. iki 2021 m. gruodžio 31 d. yra teikiamos per paskutinius trejus metus nuo nepalankių klimato reiškinių (šalnų, sausros, liūčių, gausaus sniego ir kt.) nukentėjusiems ūkio subjektams.

Apie priemonę trumpai

Susipažinkite su žemiau pateikiama išsamesne informacija apie šios skatinamosios finansinės priemonės sąlygas.

 

Kas gali pasinaudoti šia finansine pagalba?

Nuo 2020 m. gruodžio 1 d. šia finansine pagalba pasinaudoti gali per paskutinius trejus metus nuo nepalankių klimato reiškinių nukentėję ūkio subjektai, užsiimantys pirmine žemės ūkio produktų gamyba, kurie savo vardu yra įregistravę žemės ūkio valdą.

Kriterijai, kurie yra taikomi nustatant ūkio subjekto tinkamumą gauti lengvatinę paskolą:

 • atitinka mažoms ar vidutinėms įmonėms nustatytus kriterijus;
 • nėra sunkumų patirianti įmonė, išskyrus kai teikiama nereikšminga (de minimis) pagalba.

Tikslūs reikalavimai: teisės akte, 1 priede, 5 dalyje.

 

Kokiam tikslui galite pasinaudoti šia finansine pagalba?

Lengvatinė paskola pagal šią skatinamąją finansinę priemonę yra suteikiama:

 • investicijoms finansuoti;
 • apyvartinėms lėšoms finansuoti;
 • darbo užmokesčiui ir su juo susijusiems mokesčiams sumokėti.

 

Kokia finansinė pagalba suteikiama?

Lengvatinės paskolos pagal šią finansinę priemonę kriterijus atitinkantiems ūkio subjektams gali būti teikiamos iki 25 tūkst. eurų sumos ir iki 36 mėn. laikotarpiui.

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuojamai paskolos daliai taikomos nulinės paskolų palūkanos, o „LCKU“ paskolos daliai (23 proc. paskolos sumos) – galioja 8 proc. metinės palūkanos. Bendra metinė palūkanų norma siekia iki 2 proc.

Suteikiant lengvatinę paskolą paskolos gavėjui yra taikomas administravimo mokestis, mokamas finansų tarpininkui „LCKU“. Jis yra apskaičiuojamas taikant 1 proc. mokestį nuo paskolos sumos, tačiau ne mažiau kaip 100 Eur.

Paskolos gavėjui pageidaujant gali būti taikomas iki 1 metų paskolos grąžinimo atidėjimas nuo paskolos sutarties sudarymo dienos.

Paskolai gali būti teikiama ŽŪPGF individuali garantija, su kuria taip pat gali būti taikomas dalinis finansų įstaigai sumokėtų palūkanų kompensavimas.

Lengvatinėms paskoloms pagal šią priemonę yra taikomi nefinansuotinų išlaidų kriterijai. Finansavimas negali būti panaudotas perfinansavimui ar įsipareigojimams kitiems asmenims grąžinti; PVM mokesčiui apmokėti, išskyrus kai jį faktiškai ir galutinai sumoka paskolos gavėjas, nesantis PVM mokėtojas.

Nauja paskola paskolos gavėjui pagal šią priemonę gali būti suteikta tik grąžinus prieš tai pagal šią priemonę suteiktą paskolą. Lengvatinės paskolos suteikimui taikomi sumų vienam gavėjui limitai ir intensyvumo reikalavimai pagal valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos reglamentavimą (teisės aktas, 1 priedas, 8 dalis).

 

Kaip pasinaudoti šia finansine pagalba?

Lengvatinės paskolos pagal šią skatinamąją finansinę priemonę yra suteikiamos per finansų tarpininką:

 • Kreipkitės į pasirinktą „LCKU“ uniją (sąrašą rasite žemiau) dėl lengvatinės paskolos pagal šią priemonę gavimo.
 • Užpildykite paraišką dėl lengvatinės paskolos gavimo, kurią finansų įstaiga pateiks kartu su kitais dokumentais mums (aktualių dokumentų sąrašą rasite žemiau).
 • ŽŪPGF ir finansų tarpininkas priims sprendimą dėl lengvatinės paskolos suteikimo.
 • Su Jūsų pasirinkta „LCKU“ unija pasirašysite finansavimo sutartį ir gausite finansavimą lengvatinėmis sąlygomis.

Lietuvos centrinės kredito unijos (LCKU) narės, teikiančios paskolas:

 • Alytaus kredito unija
  Alytaus m. sav., Alytaus r. sav., Druskininkų r. sav., Šalčininkų r. sav., Trakų r. sav., Varėnos r. sav.
 • Anykščių kredito unija
  Anykščių r. sav., Ignalinos r. sav., Kupiškio r. sav., Molėtų r. sav., Panevėžio r. sav., Rokiškio r. sav., Širvintų r. sav., Švenčionių r. sav., Ukmergės r. sav., Utenos r. sav., Vilniaus r. sav., Visagino m. sav., Zarasų r. sav.
 • Kėdainių krašto kredito unija
  Jonavos r. sav., Kauno r. sav., Kėdainių r. sav., Panevėžio r. sav., Radviliškio r. sav., Raseinių r. sav., Ukmergės r. sav.
 • kredito unija „Prienų taupa“
  Alytaus r. sav., Birštono m. sav., Kaišiadorių r. sav., Kauno r. sav., Kazlų Rūdos r. sav., Marijampolės sav., Prienų r. sav., Trakų r. sav.
 • kredito unija „Tikroji viltis“
  Akmenės r. sav., Joniškio r. sav., Mažeikių r. sav., Šiaulių r. sav., Telšių r. sav.
 • kredito unija „Ebitum“
  Panevėžio m. sav., Panevėžio r. sav.
 • Pakruojo ūkininkų kredito unija
  Joniškio r. sav., Pakruojo r. sav., Panevėžio r. sav., Pasvalio r. sav., Radviliškio r. sav., Šiaulių r. sav.
 • Panevėžio kredito unija
  Anykščių r. sav., Biržų r. sav., Kėdainių r. sav., Kupiškio r. sav., Pakruojo r. sav., Panevėžio m. sav., Panevėžio r. sav., Pasvalio r. sav., Radviliškio r. sav., Ukmergės r. sav.
 • Pasvalio kredito unija
  Biržų r. sav., Pakruojo r. sav., Panevėžio r. sav., Pasvalio r. sav.
 • Ukmergės ūkininkų kredito unija
  Anykščių r. sav., Jonavos r. sav., Kėdainių r. sav., Molėtų r. sav., Panevėžio r. sav., Širvintų r. sav., Ukmergės r. sav.

 

Dokumentai

Dokumentai, kuriuos pateikia paskolos gavėjas:

Teisės aktai: