Paskolos nukentėjusiems nuo nepalankių klimato reiškinių

Spausdinti

Paskolos nukentėjusiems nuo nepalankių klimato reiškinių

Siekiant sudaryti kuo palankesnes kreditavimo sąlygas ūkio subjektams, susiduriantiems su laikinu lėšų trūkumu, ir mažinti ūkio subjektų veiklos finansinę riziką, teikiamos lengvatinės paskolos investicijoms ir apyvartinėms lėšoms finansuoti pagal skatinamąją finansinę priemonę „Paskolos nukentėjusiems nuo nepalankių klimato reiškinių“.

Paskoloms pagal šią priemonę iš viso yra skiriama 2,744 mln. eurų lėšų: 2,111 mln. eurų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir 0,633 mln. eurų finansų tarpininko, Lietuvos centrinės kredito unijos (LCKU), lėšų.

Iki 2020 m. lapkričio 30 d. paskolos yra teikiamos 2019 m. nuo šalnų nukentėjusiems ūkio subjektams. Jei priemonei skirtos lėšos iki to laiko nebus išskolintos, paskolos iki 2021 m. gruodžio 31 d. bus teikiamos per paskutinius trejus metus nuo šalnų ir kitų nepalankių klimato reiškinių nukentėjusiems ūkio subjektams.

Apie priemonę trumpai

Susipažinkite su žemiau pateikiama išsamesne informacija apie šios skatinamosios finansinės priemonės sąlygas.

 

Kas gali pasinaudoti šia finansine pagalba?

Iki 2020 m. lapkričio 30 d. šia finansine pagalba pasinaudoti gali 2019 m. nuo šalnų nukentėję ūkio subjektai, užsiimantys pirmine žemės ūkio produktų gamyba, kurie savo vardu yra įregistravę žemės ūkio valdą.

Kriterijai, kurie yra taikomi nustatant ūkio subjekto tinkamumą gauti lengvatinę paskolą:

  • atitinka mažoms ar vidutinėms įmonėms nustatytus kriterijus;
  • nėra sunkumų patirianti įmonė.

Tikslūs reikalavimai: teisės akte, 1 priede, 5 dalyje.

 

Kokiam tikslui galite pasinaudoti šia finansine pagalba?

Lengvatinė paskola pagal šią skatinamąją finansinę priemonę yra suteikiama:

  • investicijoms finansuoti;
  • apyvartinėms lėšoms finansuoti;
  • darbo užmokesčiui ir su juo susijusiems mokesčiams sumokėti.

 

Kokia finansinė pagalba suteikiama?

Lengvatinės paskolos pagal šią finansinę priemonę kriterijus atitinkantiems ūkio subjektams gali būti teikiamos iki 25 tūkst. eurų sumos ir iki 36 mėn. laikotarpiui.

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuojamai paskolos daliai taikomos nulinės paskolų palūkanos, o „LCKU“ paskolos daliai (23 proc. paskolos sumos) – galioja 8 proc. metinės palūkanos. Bendra metinė palūkanų norma siekia iki 2 proc.

Suteikiant lengvatinę paskolą paskolos gavėjui yra taikomas administravimo mokestis, mokamas finansų tarpininkui „LCKU“. Jis yra apskaičiuojamas taikant 1 proc. mokestį nuo paskolos sumos, tačiau ne mažiau kaip 100 Eur.

Paskolos gavėjui pageidaujant gali būti taikomas iki 1 metų paskolos grąžinimo atidėjimas nuo paskolos sutarties sudarymo dienos.

Paskolai gali būti taikomos paskolų užtikrinimo priemonės bei valstybės pagalba kompensuojant garantinę įmoką ir sumokėtas palūkanas (daugiau apie tai skaitykite čia: individuali garantija / palūkanų kompensavimas).

Lengvatinėms paskoloms pagal šią priemonę yra taikomi nefinansuotinų išlaidų kriterijai. Finansavimas negali būti panaudotas perfinansavimui ar įsipareigojimams kitiems asmenims grąžinti; PVM mokesčiui apmokėti, išskyrus kai jį faktiškai ir galutinai sumoka paskolos gavėjas, nesantis PVM mokėtojas.

Nauja paskola paskolos gavėjui pagal šią priemonę gali būti suteikta tik grąžinus prieš tai pagal šią priemonę suteiktą paskolą. Lengvatinės paskolos suteikimui taikomi sumų vienam gavėjui limitai ir intensyvumo reikalavimai pagal valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos reglamentavimą (teisės aktas, 1 priedas, 8 dalis).

 

Kaip pasinaudoti šia finansine pagalba?

Lengvatinės paskolos pagal šią skatinamąją finansinę priemonę yra suteikiamos per finansų tarpininką:

  • Kreipkitės į pasirinktą „LCKU“ uniją (sąrašą rasite žemiau) dėl lengvatinės paskolos pagal šią priemonę gavimo.
  • Užpildykite paraišką dėl lengvatinės paskolos gavimo, kurią finansų įstaiga pateiks kartu su kitais dokumentais mums (aktualių dokumentų sąrašą rasite žemiau).
  • ŽŪPGF ir finansų tarpininkas priims sprendimą dėl lengvatinės paskolos suteikimo.
  • Su Jūsų pasirinkta „LCKU“ unija pasirašysite finansavimo sutartį ir gausite finansavimą lengvatinėmis sąlygomis.

„Lietuvos centrinės kredito unijos“ (LCKU) narės, teikiančios paskolas:

 

Dokumentai

Dokumentai, kuriuos pateikia paskolos gavėjas:

Teisės aktai: