Paskolos žemės ūkio technikai ir įrangai įsigyti

Spausdinti

Paskolos žemės ūkio technikai ir įrangai įsigyti

Naujos paskolos pagal šią priemonę nebėra teikiamos. Visas šiuo metu įgyvendinamas lengvatinių paskolų teikimo priemones rasite čia: lengvatinės paskolos.

Siekiant sudaryti palankesnes sąlygas žemės ūkio subjektams, užsiimantiems pirmine žemės ūkio produktų gamyba, pasiskolinti lėšų žemės ūkio technikai ir įrangai įsigyti, UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas 2019 m. pradėjo įgyvendinti finansinę priemonę – „Paskolų žemės ūkio technikai ir įrangai įsigyti, finansuojamų iš grąžintų ir grąžintinų lėšų, teikimas“ (toliau – Paskolų teikimo priemonė).

Pagal šią priemonę paskoloms žemės ūkio technikai ir įrangai įsigyti buvo galima kreiptis dėl paskolų iki 70 tūkst. Eur ne ilgesniam negu 72 mėn. laikotarpiui. Paskoloms taikomas administravimo mokestis siekė iki 0,5 proc. paskolos sumos, o palūkanų marža – iki 3,0 proc., maksimali bendra palūkanų norma (marža + kintama dalis Euribor) – iki 5 proc.

Rezultatai

Finansinio tarpininko atrankos konkursą laimėjo Jungtinės centrinės kredito unijos (Kreda) narės, su kuriomis pasirašyta Paskolų teikimo priemonės įgyvendinimo sutartis.

Priemonei įgyvendinti skirta 2,011 mln. Eur iš Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programos finansinės priemonės grąžintų ir grąžintinų lėšų, dar 25 proc. paskolos sumos prisidėjo paskolas teikiančios kredito unijos.

Per priemonės įgyvendinimo laikotarpį šios finansinės priemonės teikiamomis paskolomis žemės ūkio technikai ir įrangai įsigyti pasinaudojo 71 žemės ūkio subjektas, jiems buvo suteikta 2,7 mln. Eur paskolų.

Naujų paskolų teikimas pagal Paskolų teikimo priemonę nuo 2020 m. spalio 30 d. nėra galimas, UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas toliau vykdo tik Paskolų teikimo priemonės administravimą.

Daugiau informacijos: paskolostechnikai@garfondas.lt.

Teisės aktai

Teisės aktai, reglamentuojantys priemonę „Paskolų žemės ūkio technikai ir įrangai įsigyti, finansuojamų iš grąžintų ir grąžintinų lėšų, teikimas“: