Paskolos pirminei žemės ūkio gamybai vykdyti

Spausdinti

Paskolos pirminei žemės ūkio gamybai vykdyti

Naujos paskolos pagal šią priemonę nebėra teikiamos. Visas šiuo metu įgyvendinamas lengvatinių paskolų teikimo priemones rasite čia: lengvatinės paskolos.

Siekiant sudaryti palankesnes sąlygas ūkio subjektams, užsiimantiems pirmine žemės ūkio produktų gamyba, pasiskolinti lėšų žemės ūkio technikai, žemės ūkio įrangai, veislinėms pieno krypties telyčioms ir genetinei medžiagai įsigyti, UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas 2020 m. pradėjo įgyvendinti finansinę priemonę „Paskolų, finansuojamų iš įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos finansines priemones grąžintų lėšų, teikimas pirmine gamyba užsiimantiems ūkio subjektams“.

Pagal šią priemonę naujai ir naudotai žemės ūkio technikai ir / ar įrangai, veislinės pieno krypties telyčioms ir genetinei medžiagai (embrionams, spermai) įsigyti buvo galima kreiptis dėl paskolų iki 110 tūkst. eurų ne ilgesniam negu 84 mėn. laikotarpiui. Paskoloms taikomas administravimo mokestis siekė iki 0,5 proc. paskolos sumos, o palūkanų marža – iki 3 proc., maksimali bendra palūkanų norma (marža + kintama dalis Euribor) – iki 5 proc.

Rezultatai

Finansų tarpininkų atrankos konkursą laimėjo Jungtinės centrinės kredito unijos (KREDA) narės (5 kredito unijos) ir Lietuvos centrinės kredito unijos (LCKU) narės (17 kredito unijų), su kuriomis pasirašytos priemonės įgyvendinimo sutartys.

Paskolų ūkio subjektams teikimui pagal priemonę buvo skirta 4,015 mln. eurų lėšų: 3,815 mln. eurų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programos finansinės priemonės grąžintų ir grąžintinų lėšų ir 0,2 mln. eurų finansų tarpininko LCKU lėšų.

Visos paskolų teikimui skirtos lėšos išskolintos. Pagalba paskolomis pasinaudojo 80 pirmine žemės ūkio produktų gamyba užsiimančių ūkio subjektų, jiems buvo suteikta 4,015 mln. eurų paskolų. Vidutiniškai vienas ūkio subjektas skolinosi apie 50 tūkst. eurų.

Naujų paskolų teikimas pagal šią finansinę priemonę po 2022 m. birželio 1 d. nėra galimas, UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas toliau vykdo tik finansinės priemonės administravimą.

Teisės aktai

Teisės aktai, reglamentuojantys finansinę priemonę „Paskolų, finansuojamų iš įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos finansines priemones grąžintų lėšų, teikimas pirmine gamyba užsiimantiems ūkio subjektams“: