Pagrindinės sąlygos

Spausdinti

Pagrindinės sąlygos

Kas gali būti paskolos, garantuotos paskolų portfelio garantija, gavėjais?

Pagal Paskolų portfelio garantijų priemonę (PPG priemonė) kredito įstaigai teikiamos 80 proc. automatinės garantijos už paskolas ir kredito linijas, skirtas:

 • apyvartinėms lėšoms papildyti,
 • biologiniam turtui įsigyti.

Garantijos teikiamos tik už kreditus, kurie skirti finansiniu požiūriu komerciškai pagrįstiems ir kredituotiniems projektams finansuoti ir kurie teikiami finansinių sunkumų neturintiems ūkio subjektams.

Į paskolų portfelį įtraukiama paskola negali būti skirta paimtai paskolai grąžinti ar paskolai, skirtai ūkio subjekto sumokėtoms lėšoms tiekėjams ir (ar) rangovams už perkamą turtą padengti.  

Paskolos dydis

Didžiausia garantuojamos paskolos suma:

 • iki 150 tūkst. Eur - ūkio subjektams, užsiimantiems pirmine gamyba, kurių žemės ūkio valdos ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, yra iki 100 tūkst. Eur;
 • iki 300 tūkst. Eur - gyvulininkystės, pieno, uogų, vaisių ir (ar) daržovių sektoriuje veikiančioms pripažintoms žemės ūkio kooperatinėms bendrovėms (kooperatyvams).

Paskolos terminas

Paskolų gavėjams paskolos (kredito linijos) teikiamos ne ilgesniam nei 36 mėn. laikotarpiui. Paskolos sutarties terminas gali būti pratęsiamas, tačiau bet kuriuo atveju paskolos sutarties terminas negali būti ilgesnis nei 36 mėnesiai, terminą skaičiuojant nuo pradinės paskolos sutarties sudarymo dienos.

Paskolų portfelio garantijos teikiamos iki 2020 m. gruodžio 31 d., su galimybe pratęsti laikotarpį, jei būtų pratęstas reglamentų galiojimas, bet ne ilgiau kaip iki 2023 m. gruodžio 31 d. Į paskolų portfelį įtrauktos paskolos turi būti išmokėtos paskolų gavėjams ne vėliau kaip iki paskolų portfelio garantijų teikimo laikotarpio pabaigos.  

Tinkamos išlaidos

Trumpalaikis ir biologinis turtas, kurį įsigyjant teikiamos PPG priemone garantuojamos paskolos:
 • kuras ir elektros energija ūkio reikmėms,
 • trąšos,
 • augalų apsaugos produktai,
 • dauginamoji medžiaga (lauko, daržo ir sodo žemės ūkio augalų sėklos, sodinamoji ir kita medžiaga, skirta tam tikros veislės augalams dauginti ir kt.),
 • auginimo terpė ir indai, skirti augalams daiginti ir auginti,
 • pašarai ir (ar) jų priedai,
 • medžiagos, skirtos pašarams ruošti,
 • žemės ūkio technikos ir (ar) žemės ūkio įrangos atsarginės dalys,
 • veterinarinės priemonės (veterinariniai biocidai, veterinarinėje medicinoje naudojami veterinariniai įrankiai, medžiagos ir kt.),
 • pripažintų žemės ūkio kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) perkama žemės ūkio produkcija,
 • biologinis turtas.