Kas yra paskolų portfelio garantija?

Spausdinti

Kas yra paskolų portfelio garantija?

Siekiant sudaryti palankesnes sąlygas žemės ūkio subjektams, užsiimantiems pirmine gamyba, ir kooperatinėms bendrovėms (kooperatyvams), teisės aktų nustatyta tvarka pripažintoms žemės ūkio kooperatinėmis bendrovėmis (kooperatyvais) paskolų, skirtų apyvartinėms lėšoms papildyti ir (ar) biologiniam turtui įsigyti, gavimo procesą esant nepakankamam užstatui, įgyvendinama finansų inžinerijos priemonė - Paskolų portfelio garantijų priemonė (PPG priemonė) .

Pagal šią priemonę Žemės ūkio paskolų garantijų fondas kredito įstaigai automatiškai garantuoja 80 proc. neatgautos paskolos dalies grąžinimą, taip pat taikomas dalinis palūkanų kompensavimas.

PPG priemone garantuotoms paskoloms taikomos palankesnės finansavimo sąlygos: 

  • mažesnis administravimo mokestis - negali viršyti 0,5 proc. paskolos sumos, 
  • mažesnė palūkanų marža nei rinkos sąlygomis teikiamoms paskoloms - negali viršyti 5 proc.,
  • garantijos mokestį moka ne paskolos gavėjas, o kredito įstaiga, teikianti paskolas su paskolų portfelio garantija.

PPG priemonė teikiama kaip de minimis pagalba pagal Komisijos reglamentus (ES) Nr. 1408/2013 ir Nr. 1407/2013, priemonė finansuojama iš Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos finansinių priemonių grąžintų ir grąžintinų lėšų bei sukauptų palūkanų.

Finansinio tarpininko atrankos konkursą laimėjo Luminor Bank AB. Planuojama, kad iki 2020 m. pabaigos bus išduota iki 25 mln. Eur PPG priemone garantuotų paskolų. Ši priemonė leis aukštesnės rizikos ūkio subjektams gauti finansavimą ir lengviau plėsti ar modernizuoti savo veiklą.