LENGVATINĖS PASKOLOS

Spausdinti

LENGVATINĖS PASKOLOS

Šiuo metu lengvatinės paskolos teikiamos pagal šias finansines priemones:

▶ KPP finansinių priemonių fondo pasidalytos rizikos paskolos
Lengvatinės paskolos pagal fondų fondo „KPP finansinių priemonių fondas“ finansinę priemonę „Pasidalytos rizikos paskolos“ ūkio subjektams, dalyvaujantiems Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ programoje

▶ Lengvatinės paskolos Rusijos agresijos prieš Ukrainą laikotarpiu
Lengvatinės paskolos apyvartiniam kapitalui finansuoti pagal skatinamąją finansinę priemonę „Paskolos ūkio subjektų, veikiančių žemės ūkio ir žuvininkystės produktų gamybos, perdirbimo ir prekybos srityse, likvidumui užtikrinti reaguojant į Rusijos agresiją prieš Ukrainą“