LENGVATINĖS PASKOLOS

Spausdinti

LENGVATINĖS PASKOLOS

Šiuo metu lengvatinės paskolos teikiamos pagal šias finansines priemones:

▶ Lengvatinės paskolos nukentėjusiems nuo COVID-19
Lengvatinės paskolos apyvartinėms lėšoms papildyti pagal skatinamąją finansinę priemonę „Paskolos ūkio subjektų, veikiančių žemės ūkio ir žuvininkystės produktų gamybos, perdirbimo ir prekybos srityse, likvidumui užtikrinti COVID-19 ligos protrūkio laikotarpiu“

▶ KPP finansinių priemonių fondo pasidalytos rizikos paskolos
Lengvatinės paskolos pagal fondų fondo „KPP finansinių priemonių fondas“ finansinę priemonę „Pasidalytos rizikos paskolos“ ūkio subjektams, dalyvaujantiems Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ programoje

▶ Paskolos pirminei žemės ūkio gamybai vykdyti
Finansinė priemonė „Paskolų, finansuojamų iš įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos finansines priemones grąžintų lėšų, teikimas pirmine gamyba užsiimantiems ūkio subjektams“