Kas ir kada gali pasinaudoti šia pagalba?

Spausdinti

Kas ir kada gali pasinaudoti šia pagalba?

Kas gali pasinaudoti šia finansine pagalba?

Šia finansine pagalba pasinaudoti gali:

  • kaimo vietovėje veikiantys ūkio subjektai, užsiimantys pirmine žemės ūkio produktų gamyba (ūkininkų ūkiai, žemės ūkio bendrovės, žemės ūkio kooperatinės bendrovės, kiti ūkio subjektai);
  • pripažintos žemės ūkio kooperatinės bendrovės (kooperatyvai), užsiimančios žemės ūkio produktų perdirbimu ir (ar) prekyba;
  • kooperatinės bendrovės (kooperatyvai), neturinčios pripažintos žemės ūkio kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) statuso, užsiimančios žemės ūkio produktų perdirbimu ir (ar) prekyba, kurios veiklą vykdo ne ilgiau kaip 2 metus ir jei per paskutinius keturis ketvirčius, ėjusius prieš paraiškos pateikimą, supirktų iš savo narių šių pagamintų žemės ūkio produktų vertė yra didesnė kaip 50 proc. visų per tą patį laikotarpį supirktų žemės ūkio produktų vertės.

 

Kokiam tikslui galite pasinaudoti šia finansine pagalba?

Ši finansinė pagalba Jums aktuali, jeigu nuo 2020-07-01 iki 2021-06-30 planuojate sudaryti finansavimo paslaugų (paskolos arba lizingo paslaugos) sutartį ir mokėsite palūkanas finansavimą suteikusiai įstaigai, o Jūsų paskola ar lizingo paslauga yra suteikta:

  • investicijoms finansuoti (teisės akte apibrėžtas sąrašas, 5.1. p.),
  • žemės ūkio technikos*, kitos gamybinės įrangos ir (ar) įrenginių įsigijimui su lizingo paslauga,
  • trumpalaikiam (teisės akte apibrėžtas sąrašas, 5.2. p.) ir biologiniam turtui įsigyti,
  • kooperatyvams iš savo narių jų pagamintai žemės ūkio produkcija supirkti (užsiimantiems žemės ūkio produktų perdirbimu ir (ar) prekyba),
  • darbo užmokesčiui ir su juo susijusiems mokesčiams sumokėti,
  • kai paskola imama kitai, anksčiau paimtai paskolai ar anksčiau pirktoms finansinės nuomos (lizingo) paslaugoms minėtoms išlaidoms finansuoti, grąžinti (kai refinansavimo paskola be garantijos paimta paskolai ir (ar) finansinės nuomos (lizingo) paslaugoms be garantijos, suteiktoms po 2020 m. birželio 30 d., grąžinti).

 

> Jeigu Jūs atitinkate šias sąlygas – skaitykite toliau, kokią finansinę pagalbą galite gauti.

Žemės ūkio technika: traktoriai, universalios traktorių priekabos (puspriekabės), žemės ūkio mašinos, įrenginiai, įranga ir įtaisai žemės ūkio darbams atlikti. Prie žemės ūkio technikos kategorijos nepriskiriama įvairi technika, kuri iš dalies gali būti naudojama ir žemės ūkio gamyboje, tačiau yra pagaminta įvairioms ūkio šakoms arba kitoms reikmėms, pavyzdžiui, kelių transporto priemonės, kitos transporto priemonės ir pan.