Palūkanų kompensavimas akvakultūros subjektams COVID-19 laikotarpiu

Spausdinti

Palūkanų kompensavimas akvakultūros subjektams COVID-19 laikotarpiu

Siekiant sumažinti koronaviruso (COVID-19) pandemijos įtaką ūkio subjektams, patvirtintos palankesnės valstybės pagalbos sąlygos COVID-19 ligos protrūkio laikotarpiu iki gruodžio 31 d.

Apie priemonę trumpai

Palūkanų kompensavimas akvakultūros subjektams pagal šias sąlygas taikomas finansavimo sutartims, sudarytoms nuo 2020 m. rugpjūčio 17 d. iki 2020 gruodžio 31 d.

Susipažinkite su žemiau pateikiama išsamesne informacija apie šios finansinės priemonės sąlygas.

 

Kas gali pasinaudoti šia finansine pagalba?

Šia finansine pagalba pasinaudoti gali akvakultūros subjektai, užsiimantys akvakultūros produktų gamyba ir / ar akvakultūros produktų gamyba ir jų (savo pagamintų akvakultūros produktų) perdirbimu. Pagalba suteikiama ūkio subjektams, kurie 2019 m. gruodžio 31 d. nebuvo laikomi sunkumų patiriančia įmone ar ūkiu.

 

Kokiam tikslui galite pasinaudoti šia finansine pagalba?

Ši finansinė pagalba Jums aktuali, jeigu nuo 2020-08-17 esate sudarę arba planuojate sudaryti finansavimo paslaugų (paskolos arba lizingo paslaugos) sutartį ir mokėsite palūkanas finansavimą suteikusiai įstaigai, o Jūsų paskola ar lizingo paslauga yra suteikta:

 • investicijoms finansuoti;
 • apyvartinėms lėšoms finansuoti.

 

Kokia finansinė pagalba suteikiama?

Jeigu esate ūkio subjektas, atitinkantis veiklos ir finansavimo sąlygas, mes Jums suteiksime 100 proc. palūkanų, sumokėtų nuo 2020-08-17 iki 2020-12-31, kompensaciją. Nuo 2021 sausio 1 d. sumokėtoms palūkanoms – galios 80 proc. kompensacija.

Bendras palūkanų kompensavimo laikotarpis – ne ilgesnis kaip 36 mėnesiai (skaičiuojant nuo paskolos ar lizingo sutarties pasirašymo dienos), o maksimali metinė palūkanų norma, nuo kurios skaičiuojama kompensacija – 8 proc.

Suteikiama valstybės pagalba yra ribojama ir pagalbos suma (palūkanų kompensacija, garantinės įmokos kompensacija ir anksčiau suteikta pagalba pagal kitas priemones) vienam pagalbos gavėjui negali viršyti 120 000 eurų ribos.

100 proc. palūkanų kompensavimas iki 2020-12-31 galioja ir iki 2020-08-17 su garantija patvirtintoms paskoloms ar lizingo paslaugoms, bet tik už tuos mėnesius, už kuriuos sumokėtos palūkanos nėra kompensuojamos pagal anksčiau priimtus sprendimus dėl valstybės pagalbos suteikimo.

 

Kaip pasinaudoti šia finansine pagalba?

Akvakultūros subjektams, turintiems finansavimą su ŽŪPGF garantija:

Jeigu planuojate pasinaudoti finansavimo paslaugomis, kurioms bus reikalinga ŽŪPGF garantija, tuomet:

 • Kreipkitės į savo pasirinktą finansų įstaigą dėl paskolos ar lizingo gavimo.
 • Kartu su dokumentais dėl garantijos suteikimo užpildykite paraišką dėl palūkanų kompensavimo, kurią finansų įstaiga pateiks kartu su kitais dokumentais mums (informaciją apie paraiškas rasite čia).
 • Priimsime sprendimą dėl garantijos suteikimo ir palūkanų kompensavimo.
 • Jums bus suteikta garantija, su finansų įstaiga pasirašysite finansavimo sutartį ir gausite finansavimą, kurio palūkanos bus kompensuojamos.

Akvakultūros subjektams, turintiems finansavimą be ŽŪPGF garantijos:

Jeigu norite pasinaudoti palūkanų kompensavimo priemone savo paskolai arba lizingui be ŽŪPGF garantijos, kreipkitės į ŽŪPGF (el. paštu palukanos@garfondas.lt) ir pateikite šiuos dokumentus:

 • paraišką dėl palūkanų kompensavimo akvakultūros subjektams ir joje nurodytus dokumentus (paraišką rasite čia),
 • finansinės atskaitomybės dokumentus (balansas, pelno (nuostolių) ataskaita) už praėjusius ataskaitinius metus;
 • įmonės įregistravimo dokumentus (įregistravimo pažymėjimas, įstatai) (išskyrus ūkininkų ūkius);
 • paskolos ar lizingo paslaugų sutarties kopiją;
 • kredito įstaiga pateiks informaciją apie sumokėtas palūkanas.

 

Dokumentai

Dokumentai, reikalingi palūkanų kompensavimui:

Teisės aktai:

 

Pagrindinės finansinės priemonės sąlygos

 • Ūkio subjektas privalo atitikti keliamus veiklos ir situacijos kriterijus.
 • Ūkio subjektui teikiama paskola ar finansinės nuomos (lizingo) paslauga yra skirta išvardintiems tikslams įgyvendinti.
 • Ūkio subjektas paskolos ar finansinės nuomos (lizingo) paslaugos sutartį sudaro laikotarpiu nuo 2020 m. rugpjūčio 17 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d.
 • Ūkio subjektas neviršija jam suteiktos valstybės pagalbos sumos limitų.
 • Ūkio subjektas 2019 m. gruodžio 31 d. nebuvo laikomas sunkumų patiriančia įmone ar ūkiu.
 • Ūkio subjektas kreipiasi į ŽŪPGF arba finansų įstaiga ir pateikia visus reikalingus dokumentus.
 • Palūkanų kompensacija pagal 100 proc. kompensavimo sąlygas suteikiama už palūkanas, sumokėtas laikotarpiu nuo 2020 m. rugpjūčio 17 iki 2020 m. gruodžio 31 d., o nuo 2021 m. sausio 1 d. taikoma 80 proc. kompensacija, tačiau iš viso ne ilgesniam kaip 36 mėn. laikotarpiui ir maksimaliai 8 proc. metinei palūkanų normai.
 • Daugiau informacijos apie šią finansinę priemonę skaitykite čia: Žemės ūkio ministro 2020 m. rugpjūčio 14 d. įsakymas Nr. 3D-601.