Garantinės įmokos kompensavimas akvakultūros subjektams COVID-19 laikotarpiu

Spausdinti

Garantinės įmokos kompensavimas akvakultūros subjektams COVID-19 laikotarpiu

Siekiant sumažinti koronaviruso (COVID-19) pandemijos įtaką ūkio subjektams, patvirtintos palankesnės valstybės pagalbos sąlygos COVID-19 ligos protrūkio laikotarpiu iki 2021 m. birželio 30 d.

Apie priemonę trumpai

Palūkanų kompensavimas akvakultūros subjektams pagal šias sąlygas taikomas finansavimo sutartims, sudarytoms nuo 2020 m. rugpjūčio 17 d. iki 2021 m. birželio 30 d.

Susipažinkite su žemiau pateikiama išsamesne informacija apie šios finansinės priemonės sąlygas.

 

Kas gali pasinaudoti šia finansine pagalba?

Šia finansine pagalba pasinaudoti gali akvakultūros subjektai, užsiimantys akvakultūros produktų gamyba ir / ar akvakultūros produktų gamyba ir jų (savo pagamintų akvakultūros produktų) perdirbimu. Pagalba suteikiama ūkio subjektams, kurie 2019 m. gruodžio 31 d. nebuvo laikomi sunkumų patiriančia įmone ar ūkiu (šis reikalavimas nėra taikomas labai mažoms ar mažoms įmonėms (pagal Komisijos reglamentą (ES) Nr. 702/2014), jei ūkio subjektui nėra taikoma kolektyvinė nemokumo procedūra, nėra suteikta ir šiuo metu galiojanti sanavimo ar restruktūrizavimo pagalba, tikslūs reikalavimai: teisės akte, 4.2. p.).

 

Kokiam tikslui galite pasinaudoti šia finansine pagalba?

Garantinės įmokos kompensacija Jums yra aktuali tuo atveju, jeigu nuo 2020-08-17 iki 2021-06-30 planuojate pasinaudoti Žemės ūkio paskolų garantijų fondo teikiama individualios garantijos paslauga (už ją yra mokama garantinė įmoka), o Jūsų paskola ar lizingo paslauga yra suteikta:

 • investicijoms finansuoti;
 • apyvartinėms lėšoms finansuoti;
 • darbo užmokesčiui ir su juo susijusiems mokesčiams sumokėti;
 • garantinė įmoka sumokėta už paskolas, imamas kitoms, anksčiau paimtoms paskoloms, skirtoms investicijoms ir apyvartinėms lėšoms finansuoti, ar anksčiau pirktoms lizingo paslaugoms, skirtoms investicijoms finansuoti, grąžinti (refinansavimo atvejis).

 

Kokia finansinė pagalba suteikiama?

Jeigu esate ūkio subjektas, atitinkantis veiklos ir finansavimo sąlygas, mes Jums suteiksime 100 proc. garantinės įmokos, sumokėtos nuo 2020-08-17 iki 2021-06-30, kompensaciją.

Suteikiama valstybės pagalba yra ribojama ir pagalbos suma (palūkanų kompensacija, garantinės įmokos kompensacija ir anksčiau suteikta pagalba pagal kitas priemones) vienam pagalbos gavėjui negali viršyti 120 000 eurų ribos.

 

Kaip pasinaudoti šia finansine pagalba?

Jeigu planuojate pasinaudoti finansavimo paslaugomis, kurioms bus reikalinga ŽŪPGF garantija, tuomet:

 • Kreipkitės į savo pasirinktą finansų įstaigą dėl paskolos ar lizingo gavimo.
 • Kartu su dokumentais dėl garantijos suteikimo užpildykite paraišką dėl garantinės įmokos kompensavimo, kurią finansų įstaiga pateiks kartu su kitais dokumentais mums (informaciją apie paraiškas rasite čia).
 • Priimsime sprendimą dėl garantijos suteikimo ir garantinės įmokos kompensavimo.
 • Jums bus suteikta garantija, kompensacija už garantinę įmoką, o su finansų įstaiga pasirašysite finansavimo sutartį ir gausite finansavimą.

 

Dokumentai

Dokumentai, reikalingi garantinės įmokos kompensavimui:

 • Pateikiama paraiška dėl garantijos ir užpildomas priedas dėl garantinės įmokos kompensavimo (paraiškas rasite čia).

Teisės aktai:

 

Pagrindinės finansinės priemonės sąlygos

 • Ūkio subjektas privalo atitikti keliamus veiklos ir situacijos kriterijus.
 • Ūkio subjektui teikiama paskola ar finansinės nuomos (lizingo) paslauga yra skirta išvardintiems tikslams įgyvendinti.
 • Ūkio subjektas paskolos ar finansinės nuomos (lizingo) paslaugos sutartį sudaro laikotarpiu nuo 2020 m. rugpjūčio 17 d. iki 2021 m. birželio 30 d.
 • Ūkio subjektas neviršija jam suteiktos valstybės pagalbos sumos limitų.
 • Ūkio subjektas 2019 m. gruodžio 31 d. nebuvo laikomas sunkumų patiriančia įmone ar ūkiu. Šis reikalavimas nėra taikomas labai mažoms ar mažoms įmonėms (pagal Komisijos reglamentą (ES) Nr. 702/2014), jei ūkio subjektui nėra taikoma kolektyvinė nemokumo procedūra, nėra suteikta ir šiuo metu galiojanti sanavimo ar restruktūrizavimo pagalba (tikslūs reikalavimai: teisės akte, 4.2. p.).
 • Ūkio subjektas kreipiasi į finansų įstaiga ir pateikia visus reikalingus dokumentus.
 • Daugiau informacijos apie šią finansinę priemonę skaitykite čia: Žemės ūkio ministro 2020 m. rugpjūčio 14 d. įsakymas Nr. 3D-601. (nauja redakcija, patvirtinta 2021 m. vasario 5 d. įsakymu Nr. 3D-89).