Kokia finansinė pagalba suteikiama?

Spausdinti

Kokia finansinė pagalba suteikiama?

Kokia finansinė pagalba suteikiama?

Jeigu atitinkate veiklos ir finansavimo sąlygas, mes Jums suteiksime individualią garantiją už finansines paslaugas palankesnėmis sąlygomis negu įprastai.

Garantija suteikiama paskoloms ar lizingo paslaugoms iki 5 mln. Eur. Paskolos suma apskaičiuojama remiantis viena iš sąlygų: ūkio subjekto 2019 m. sumokėto darbo užmokesčio ir susijusių išlaidų lygiu, arba ūkio subjekto 2019 m. apyvartos lygiu, arba likvidumo poreikiu (teisės aktas, 21 dalis).

Individualios garantijos finansų įstaigoms gali būti suteiktos:

 • garantuojant iki 90 proc. neatgautos paskolos dalies grąžinimą arba neatgautos lizingo sutartyje nustatytos kainos ar jos dalies sumokėjimą, kai nuostolius proporcingai ir vienodomis dalimis dengia finansų įstaiga ir ŽŪPGF;
 • garantuojant iki 35 proc. negrąžintos paskolos sumos dalies grąžinimą arba negrąžintos lizingo sutartyje nustatytos kainos ar jos dalies sumokėjimą, kai nuostoliai pirmiausi priskiriami ŽŪPGF ir tik po to finansų įstaigai.

Sudaryta galimybė teikti individualias garantijas finansų įstaigoms dėl paskolų, kurioms nėra suteikta ŽŪPGF garantija (tik tuo atveju, jei paskolos grąžinimas atidedamas ir reikalingas papildomas užstatas) bei siekiant perfinansuoti kitoje finansų įstaigoje turimą negarantuotą paskolą.

 

Kaip pasinaudoti šia finansine pagalba?

 • Kreipkitės į savo pasirinktą finansų įstaigą dėl paskolos ar lizingo gavimo.
 • Finansų įstaiga, priėmusi sprendimą dėl finansavimo suteikimo, kreipsis į ŽŪPGF dėl garantijos suteikimo.
 • Užpildysite paraišką dėl garantijos suteikimo ir prie jos esančius priedus (paraišką rasite čia).
 • ŽŪPGF priėmus teigiamą sprendimą dėl garantijos suteikimo, Jūs turėsite sumokėti garantinę įmoką.
 • Su finansų įstaiga pasirašysite finansavimo sutartį ir gausite finansavimą.

 

Pagrindinės finansinės priemonės sąlygos

 • Ūkio subjektas atitinka 2019 m. gruodžio 31 d. sunkumų patiriančios įmonės ar ūkio bei kitus keliamus kriterijus.
 • Ūkio subjektui reikalinga paskola ar finansinės nuomos (lizingo) paslauga išvardintiems tikslams įgyvendinti.
 • Ūkio subjekto paskola ar finansinės nuomos (lizingo) paslauga atitinka keliamus finansavimo reikalavimus.
 • Individuali garantija teikiama paskolų ar finansinės nuomos (lizingo) paslaugų sutartims, kurių trukmė yra iki 6 metų (72 mėn.).
 • Individuali garantija pagal šias sąlygas nukentėjusiems nuo koronaviruso (COVID-19) pandemijos teikiama iki 2022 m. birželio 30 d.
 • Ūkio subjektas turi pateikti visus reikalingus dokumentus.
 • Daugiau informacijos apie šią finansinę priemonę skaitykite čia: Įsakymas dėl UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo individualių garantijų teikimo nuostatų patvirtinimo.