Kas ir kada gali pasinaudoti šia pagalba?

Spausdinti

Kas ir kada gali pasinaudoti šia pagalba?

Kas gali pasinaudoti šia finansine pagalba?

Nuo COVID-19 nukentėję ūkio subjektai, kurių veikla susijusi su žemės ūkiu, žemės ūkio produktų gamyba ir perdirbimu, miškininkyste, kaimo plėtra, akvakultūra ir žuvininkyste.

Kriterijai, kurie yra taikomi nustatant ūkio subjekto, nukentėjusio nuo COVID-19, tinkamumą gauti garantiją:

  • 2019 m. gruodžio 31 d. ūkio subjektas nebuvo laikomas sunkumų patiriančia įmone / ūkiu;
  • Nuo 2020 m. kovo 16 d. ūkio subjektas susidūrė su likvidumo problemomis, kurios nustatomos vertinant skubaus padengimo (kritinio likvidumo) rodiklio reikšmę, arba skolos rodiklio reikšmę, arba apyvartos pokyčius (tikslūs reikalavimai: teisės akte, 20.2 p.).

 

Kokiam tikslui galite pasinaudoti šia finansine pagalba?

Ši finansinė pagalba Jums yra svarbi, jeigu savo veikloje susidūrėte su sunkumais ir yra reikalinga paskola ar lizingas šiems tikslams:

  • investicijoms finansuoti,
  • apyvartinėms lėšoms (įvykdyti sudarytas sutartis, atsiskaityti su tiekėjais ir subrangovais, supirkti žemės ūkio produkciją, kitoms būtinoms išlaidoms ūkinei veiklai palaikyti) papildyti,
  • darbo užmokesčio ir su juo susijusių mokesčių sumokėjimui.

 

> Jeigu Jūs atitinkate šias sąlygas – skaitykite toliau, kokią finansinę pagalbą galite gauti.