Kas ir kada gali pasinaudoti šia pagalba?

Spausdinti

Kas ir kada gali pasinaudoti šia pagalba?

Kas gali pasinaudoti šia finansine pagalba?

Nuo COVID-19 nukentėję ūkio subjektai, kurių veikla susijusi su žemės ūkiu, žemės ūkio produktų gamyba ir perdirbimu, miškininkyste, kaimo plėtra, akvakultūra ir žuvininkyste.

Kriterijai, kurie yra taikomi nustatant ūkio subjekto, nukentėjusio nuo COVID-19, tinkamumą gauti garantiją:

  • 2019 m. gruodžio 31 d. ūkio subjektas nebuvo laikomas sunkumų patiriančia įmone / ūkiu, įskaitant atvejį, kai ūkio subjektas buvo laikomas sunkumų patiriančiu 2019 m. gruodžio 31 d. ir vėliau po šios datos, tačiau iki paraiškos pateikimo jis nebelaikomas sunkumų patiriančiu. Šis reikalavimas nėra taikomas labai mažoms ar mažoms įmonėms (pagal Komisijos reglamentą (ES) Nr. 702/2014), jei ūkio subjektui nėra taikoma kolektyvinė nemokumo procedūra, nėra suteikta ir šiuo metu galiojanti sanavimo ar restruktūrizavimo pagalba (tikslūs reikalavimai: teisės akte, 20.1 p.);
  • Nuo 2020 m. kovo 16 d. ūkio subjektas susidūrė su likvidumo problemomis, kurios nustatomos vertinant skubaus padengimo (kritinio likvidumo) rodiklio reikšmę arba skolos rodiklio reikšmę, arba apyvartos pokyčius (tikslūs reikalavimai: teisės akte, 20.2 p.).

 

Kokiam tikslui galite pasinaudoti šia finansine pagalba?

Ši finansinė pagalba Jums yra svarbi, jeigu savo veikloje susidūrėte su sunkumais ir yra reikalinga paskola ar lizingas šiems tikslams:

  • investicijoms finansuoti,
  • apyvartinėms lėšoms (sudarytoms sutartims įvykdyti, atsiskaityti su tiekėjais ir subrangovais, žemės ūkio produkcijai supirkti, kitoms būtinoms išlaidoms ūkinei veiklai palaikyti) papildyti,
  • darbo užmokesčiui ir su juo susijusiems mokesčiams sumokėti.

 

> Jeigu Jūs atitinkate šias sąlygas – skaitykite toliau, kokią finansinę pagalbą galite gauti.