Nuorodos

Spausdinti

Nuorodos

Valdymo bei savivaldos institucijos

 • Žemės ūkio ministerija
  Žemės ūkio ministerija vykdo įstatymų ir kitų teisės aktų jai pavestas žemės, maisto, žuvininkystės ūkių valdymo funkcijas ir įgyvendina kaimo plėtros valstybės politiką.
 • Lietuvos žemės ūkio rūmai
  Žemės ūkio rūmai – žemės ūkyje ir kaime veikiančių nevyriausybinių organizacijų susivienijimas – svarbiausia žemdirbių savivaldos institucija.
 • Lietuvos ūkininkų sąjunga
  LŪS - įtakingiausia ir nepriklausoma organizacija, vienijanti ūkininkaujančius ir dalyvaujančius kaimo plėtroje bei atstovaujanti jų interesus Lietuvoje ir ES.
 • Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacija
  LŽŪBA įsteigta 1992 metų birželio 30 dieną. Šiuo metu ji jungia 159 žemės ūkio, uždarąsias akcines, kooperatines bendroves, perspektyvias žemės ūkio įmones. Asociacijos veikloje dalyvauja ir 35 ūkininkai.

Paramą teikiančios institucijos

Informacinės nuorodos

Komerciniai bankai ir kitos finansų įstaigos

Kredito unijų grupės

Kredito unijos

Lizingo bendrovės