Nuorodos

Spausdinti

Nuorodos

Valdymo bei savivaldos institucijos

  • Žemės ūkio ministerija
    Žemės ūkio ministerija vykdo įstatymų ir kitų teisės aktų jai pavestas žemės, maisto, žuvininkystės ūkių valdymo funkcijas ir įgyvendina kaimo plėtros valstybės politiką.
  • Lietuvos žemės ūkio rūmai
    Žemės ūkio rūmai – žemės ūkyje ir kaime veikiančių nevyriausybinių organizacijų susivienijimas – svarbiausia žemdirbių savivaldos institucija.
  • Lietuvos ūkininkų sąjunga
    LŪS - įtakingiausia ir nepriklausoma organizacija, vienijanti ūkininkaujančius ir dalyvaujančius kaimo plėtroje bei atstovaujanti jų interesus Lietuvoje ir ES.

Paramą teikiančios institucijos

Informacinės nuorodos

Komerciniai bankai

Kredito unijos

Lizingo bendrovės