Elektroninis parašas

Spausdinti

Elektroninis parašas

Informuojame, kad UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas nuo 2019 m. dokumentų (raštų, sutarčių ir kt.) pasirašymui naudoja kvalifikuotą elektroninį parašą

Dokumentai, pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu yra formuojami ADOC formatu – skaitmeniniu dokumento formatu, kuris atitinka Lietuvos vyriausiojo archyvaro patvirtintus Elektroniniu parašu pasirašyto elektroninio dokumento specifikacijos ADOC-V1.0 reikalavimus.

Elektroninio parašo naudojimą, tikrinimą, galiojimą, parašo naudotojų teises ir atsakomybę reglamentuoja Lietuvos Respublikos elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų įstatymas bei kiti teisės aktai.

Jeigu Jūs nenaudojate elektroninės dokumentų valdymo sistemos, kuria galėtumėte suformuoti ar perskaityti pasirašytą dokumentą ADOC formatu, tuomet pasirašyti ir tikrinti tokio tipo dokumentus nemokamai galite:

 

Jeigu dar nesate naudojęsi elektroniniu parašu, rekomenduojame naudotis šiomis procedūromis.

Norėdami perskaityti kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašytą dokumentą:

  • Gavę ADOC formato dokumentą, išsaugokite jį savo kompiuteryje. 
  • Įkelkite dokumentą į vieną iš aukščiau nurodytų el. parašu pasirašytų dokumentų tikrinimo sistemų.
  • Perskaičius dokumentą, jį galima atsispausdinti ar išsaugoti elektroninio dokumento nuorašą PDF formatu.

Norėdami dokumentą pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu:

  • Norimą pasirašyti dokumentą įkelkite į vieną iš aukščiau nurodytų dokumentų pasirašymo el. parašu sistemų.
  • Elektroniniu parašu pasirašykite norimą dokumentą. Jeigu esate valstybinė institucija, pasirašant pasirinkite „Institucijų rengiami dokumentai (GeDOC)“, jeigu juridinis asmuo – „Juridinių asmenų rengiami dokumentai (BeDOC)“, jei privatus asmuo – „Fizinių asmenų rengiami dokumentai (CeDOC)“.
  • Išsisaugokite pasirašytą dokumentą ADOC formatu savo kompiuteryje.
  • Išsiųskite el. parašu pasirašytą dokumentą elektroniniu paštu arba per „E. pristatymo“ sistemą (tik valstybinėms institucijoms).

Kilus klausimams, kreipkitės tel. (8 5) 260 8406 arba rašykite el. paštu info@garfondas.lt.