Viešieji pirkimai

Spausdinti

Viešieji pirkimai

UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas viešuosius pirkimus vykdo vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymu, Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymu patvirtintu mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu bei Bendrovės viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos aprašo nuostatomis.