Valstybės pagalbos gavėjai

Spausdinti

Valstybės pagalbos gavėjai

Teisės aktai, kuriais vadovaujantis, teikiama informacija apie suteiktą UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo administruojamą valstybės pagalbą:

  • Kompensuojant dalį garantinės įmokos – Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymas Nr. 3D-161 (nauja redakcija patvirtinta 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr.3D-1016, 2016 m. rugpjūčio 5 d. įsakymu Nr. 3D-461 pakeista ir papildyta, 2017 m. spalio 26 d. įsakymu Nr.3D-677 patvirtinta nauja redakcija), perkantiems lizingu - Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m. birželio 13 d. įsakymas Nr. 3D-419 (2016 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr.3D-503 pakeista, nauja redakcija patvirtinta 2017 m. spalio 26 d. įsakymu Nr.3D-678)
  • Kompensuojant dalį palūkanų už kreditus, skirtus investicinių projektų įgyvendinimui – Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. lapkričio 20 d. įsakymas Nr. 3D-877 (nauja redakcija patvirtinta 2016 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. 3D-257, pakeista 2017 m. spalio 30 d. įsakymu Nr.3D-689 bei 2018 m. birželio 8 d. įsakymu Nr.3D-376)
  • Kompensuojant dalį palūkanų už kreditus, skirtus trumpalaikiam ir/ar biologiniam turtui įsigyti - Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. rugsėjo 16 d. įsakymas Nr. 3D-691(nauja redakcija patvirtinta 2016 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr.3D-266, pakeista 2017 m. spalio 30 d. įsakymu Nr.3D-688, 2018 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. 3D-39 bei 2018 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 3D-438)
  • Žuvininkystės sektoriaus įmonėms kompensuojant dalį garantinio užmokesčio ir palūkanų – Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. 3D-412 (naujos redakcijos patvirtintos 2015 m. birželio 22 d. įsakymu Nr.3D-529 bei 2018 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. 3D-174)
  • Suteikiant garantijas pagal PPG priemonę - Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. rugsėjo 14 d. įsakymas Nr. 3D-579 „Dėl paskolų portfelio garantijų teikimo dėl paskolų apyvartinėms lėšoms papildyti ir (ar) biologiniam turtui įsigyti įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. gruodžio 8 d. įsakymo Nr. 3D-785 redakcija)

Valstybės pagalbos gavėjų sąrašas