Pagalbos gavėjai

Spausdinti

Pagalbos gavėjai

Teisės aktai, kuriais vadovaujantis, teikiama informacija apie suteiktą UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo administruojamą pagalbą:

  • Kompensuojant dalį garantinės įmokos – Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymas Nr. 3D-161 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais), perkantiems lizingu - Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m. birželio 13 d. įsakymas Nr. 3D-419 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais)
  • Kompensuojant dalį palūkanų už paskolas ir lizingo paslaugas investicijoms finansuoti – Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. lapkričio 20 d. įsakymas Nr. 3D-877 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais).
  • Kompensuojant dalį palūkanų už paskolas, skirtas trumpalaikiam ir/ar biologiniam turtui įsigyti - Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. rugsėjo 16 d. įsakymas Nr. 3D-691 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais)
  • Žuvininkystės sektoriaus įmonėms kompensuojant dalį garantinės įmokos ir palūkanų – Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. 3D-412 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais)
  • Suteikiant garantijas pagal Paskolų portfelio garantijų priemonę - Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. rugsėjo 14 d. įsakymas Nr. 3D-579 „Dėl paskolų portfelio garantijų teikimo dėl paskolų apyvartinėms lėšoms papildyti ir (ar) biologiniam turtui įsigyti įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais)
  • Suteikiant paskolas pagal Paskolų žemės ūkio technikai ir įrangai įsigyti teikimo priemonę - Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2019 m. balandžio 2 d. įsakymas Nr. 3D-193 „Dėl paskolų žemės ūkio technikai ir įrangai įsigyti, finansuojamų iš grąžintų ir grąžintinų lėšų, teikimo taisyklių patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais)
  • Suteikiant paskolas pagal Paskolų pirminei žemės ūkio gamybai vykdyti teikimo priemonę - Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2019 m. balandžio 2 d. įsakymas Nr. 3D-193 „Dėl Paskolų, finansuojamų iš įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos finansines priemones grąžintų lėšų, teikimo pirmine gamyba užsiimantiems ūkio subjektams taisyklių patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais)

Pagalbos gavėjų sąrašas