Pagalbos gavėjai

Spausdinti

Pagalbos gavėjai

Teisės aktai, kuriais vadovaujantis, teikiama informacija apie suteiktą UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo administruojamą pagalbą:

  • Kompensuojant dalį garantinės įmokos – Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymas Nr. 3D-161 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais)
  • Kompensuojant dalį palūkanų už kreditus, skirtus investicinių projektų įgyvendinimui – Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. lapkričio 20 d. įsakymas Nr. 3D-877 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais)
  • Kompensuojant dalį palūkanų už kreditus, skirtus trumpalaikiam ir/ar biologiniam turtui įsigyti - Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. rugsėjo 16 d. įsakymas Nr. 3D-691 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais)
  • Žuvininkystės sektoriaus įmonėms kompensuojant dalį garantinio užmokesčio ir palūkanų – Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. 3D-412 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais)
  • Suteikiant garantijas pagal Paskolų portfelio garantijų priemonę - Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. rugsėjo 14 d. įsakymas Nr. 3D-579 „Dėl paskolų portfelio garantijų teikimo dėl paskolų apyvartinėms lėšoms papildyti ir (ar) biologiniam turtui įsigyti įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais)
  • Suteikiant paskolas pagal Paskolų žemės ūkio technikai ir įrangai įsigyti teikimo priemonę - Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2019 m. balandžio 2 d. įsakymas Nr. 3D-193 „Dėl paskolų žemės ūkio technikai ir įrangai įsigyti, finansuojamų iš grąžintų ir grąžintinų lėšų, teikimo taisyklių patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais)

Pagalbos gavėjų sąrašas