Valstybės pagalbos gavėjai

Spausdinti

Valstybės pagalbos gavėjai

Teisės aktai, kuriais vadovaujantis, teikiama informacija apie suteiktą UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo administruojamą valstybės pagalbą:

  • Kompensuojant dalį garantinės įmokos – Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymas Nr. 3D-161 (nauja redakcija patvirtinta 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr.3D-1016, 2016 m. rugpjūčio 5 d. įsakymu Nr. 3D-461 pakeista ir papildyta, 2017 m. spalio 26 d. įsakymu Nr.3D-677 patvirtinta nauja redakcija), perkantiems lizingu - Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m. birželio 13 d. įsakymas Nr. 3D-419 (2016 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr.3D-503 pakeista, nauja redakcija patvirtinta 2017 m. spalio 26 d. įsakymu Nr.3D-678)
  • Kompensuojant dalį palūkanų už kreditus, skirtus investicinių projektų įgyvendinimui – Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. lapkričio 20 d. įsakymas Nr. 3D-877 (nauja redakcija patvirtinta 2016 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr.3D-257, 2017 m. spalio 30 d. įsakymu Nr.3D-689 pakeista)
  • Kompensuojant dalį palūkanų už kreditus, skirtus trumpalaikiam ir/ar biologiniam turtui įsigyti - Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. rugsėjo 16 d. įsakymas Nr. 3D-691(nauja redakcija patvirtinta 2016 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr.3D-266, 2017 m. spalio 30 d. įsakymu Nr.3D-688 pakeista)
  • Žuvininkystės sektoriaus įmonėms kompensuojant dalį garantinio užmokesčio ir palūkanų – Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. 3D-412 (nauja redakcija patvirtinta 2015 m. birželio 22 d. įsakymu Nr.3D-529)

Valstybės pagalbos gavėjų sąrašas