Tarptautinis bendradarbiavimas

Spausdinti

Tarptautinis bendradarbiavimas

Siekdamas tobulinti savo veiklą, Žemės ūkio paskolų garantijų fondas aktyviai vykdo tarptautinio bendradarbiavimo programas tiek Lietuvoje, tiek užsienio šalyse. Užmegzti glaudūs ryšiai su kitų pasaulio šalių analogiškomis institucijomis ir bankais, nuolat keičiamasi informacija apie veiklos principus ir vykdomi bendri projektai.

Europos garantinių institucijų asociacija (AECM)

Nuo 2001 m. Bendrovė yra Europos garantinių institucijų asociacijos AECM (European Association of Mutual Guarantee Societies) narys. AECM yra Europos Komisijos partneris. Asociacija vienija 41 Europos garantinių institucijų ir nacionalinių asociacijų, veikiančių 20 ES Ekonominės zonos šalių, Bosnijoje ir Hercegovinoje, Rusijoje, Turkijoje bei Kirgizijoje.

 

AECM pagrindiniai tikslai:

  • konsoliduoti ir vystyti garantijų kaip finansinių instrumentų vaidmenį smulkaus ir vidutinio verslo plėtroje;
  • skatinti bendradarbiavimą ir informacijos keitimąsi tarp asociacijos narių;
  • skatinti Europos garantinių institucijų teisinės bazės ir darbo principų harmonizavimą;
  • atstovauti ir ginti asociacijos narių interesus ES institucijose;
  • teikti pasiūlymus ir idėjas įvairioms ekonominėje politikoje dalyvaujančioms organizacijoms, tame tarpe ir Europos Sąjungai.

Daugiau apie AECM - www.aecm.eu