Nacionalinė plėtros įstaiga

Spausdinti

Nacionalinė plėtros įstaiga

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. spalio 17 d. nutarimu Nr. 1046 UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondui buvo suteiktas nacionalinės plėtros įstaigos (NPĮ) statusas. 2019 m. sausio 7 d. Lietuvos banko sprendimu UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas įtrauktas į nacionalinės plėtros įstaigų sąrašą.

Nacionalinių plėtros įstaigų tikslas – sudaryti palankesnes sąlygas investicijoms tose srityse, kur finansavimas rinkos sąlygomis yra nepakankamas, neoptimalus, taip pat formuoti palankų klimatą šioms investicijoms įgyvendinti.

Žemės ūkio paskolų garantijų fondas, tapęs nacionaline plėtros įstaiga, finansinių priemonių pagalba (teikiant garantijas, lengvatines paskolas, kitas priemones) nacionaliniu mastu gali vykdyti skatinamąsias finansavimo veiklas ir taip prisidėti prie investicijų skatinimo žemės ūkio sektoriuje, užtikrinti esamų finansinių priemonių tęstinumą, kai paskolintos ar investuotos lėšos sugrįš ir bus panaudojamos kitiems projektams finansuoti.

Teisės aktai

» Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. spalio 17 d. nutarimas Nr. 1046 „Dėl pavedimo vykdyti nacionalinės plėtros įstaigos veiklą“

» Lietuvos Respublikos nacionalinių plėtros įstaigų įstatymas