Pareigybės, į kurias pretenduojant, renkama informacija apie asmenį

Spausdinti

Pareigybės, į kurias pretenduojant, renkama informacija apie asmenį

Informacija apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį pareigas valstybės ar savivaldybės įstaigoje ar įmonėje, (toliau – asmuo) pateikiama į pareigas asmenį skiriančiam ar paskyrusiam valstybės ar savivaldybės įstaigos ar įmonės vadovui, kolegialiam valdymo organui arba valstybės politikui (toliau – į pareigas asmenį skiriantis ar paskyręs subjektas) siekiant įvertinti asmens patikimumą ir mažinti korupcijos pasireiškimo tikimybę valstybės ar savivaldybės įstaigose ar įmonėse.

Informacija apie asmenį renkama, teikiama ir vertinama neatsižvelgiant į tai, ar jis atitinka įstatymuose numatytus specialius nepriekaištingos reputacijos reikalavimus, ar ne.

Pareigybės, į kurias pretenduojant, turi būti surinkta informacija apie asmenį, vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 17 straipsnio nuostatomis:

  • Bendrovės direktorius
  • Bendrovės direktoriaus pavaduotojas - Garantijų skyriaus vadovas
  • Finansinių priemonių ir informacinių sistemų skyriaus vadovas
  • Finansų valdymo skyriaus vadovas
  • Teisės ir skolų išieškojimo skyriaus vadovas
  • Rizikos valdymo ir kontrolės vadovas
  • Vidaus auditorius