Korupcijos prevencija

Spausdinti

Korupcijos prevencija

Siekdama užtikrinti savo veiklos viešumą, skaidrumą ir didinti visuomenės pasitikėjimo lygį, UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas patvirtino ir vykdo Korupcijos prevencijos politiką ir sudaro galimybes pateikti pranešimus apie galimus korupcijos atvejus.

Pagal Pranešėjų apsaugos įstatymą informacija apie pažeidimus teikiama dėl neteisėtos veiklos finansavimo, neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo, neteisėtu būdu įgyto turto, padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, trukdymo nustatyti padarinių mastą ir kitų pažeidimų. Norėdami palikti pranešimą, užpildykite šią formą ir pateikite žemiau nurodytais būdais:

  • elektroniniu paštu korupcija@garfondas.lt;
  • raštu UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas, adresu Blindžių g. 17, Vilnius;
  • atvykus į UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas, adresu Blindžių g. 17, Vilnius

Apie įtariamus korupcijos atvejus taip pat galite pranešti Specialiųjų tyrimų tarnybai:

interneto svetainėje www.stt.lt,
telefonu (8-5) 266 3333,
el. paštu pranesk@stt.lt.

Išvados dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės 

Konfidencialumas 

Visa pateikta informacija viešai nebus skelbiama, užtikriname pateiktos informacijos ir asmens duomenų konfidencialumą. Pateikti asmens duomenys saugomi tik tyrimo metu, vėliau sunaikinami.

Pranešėjai gali informaciją pateikti ir anonimiškai, nenurodant savo asmens ir kontaktinių duomenų.

Reikalavimas užtikrinti konfidencialumą netaikomas, kai:

  • to raštu prašo asmuo, pateikiantis arba pateikęs informaciją apie pažeidimą;
  • asmuo pateikia žinomai melagingą informaciją. 

Pranešimų nagrinėjimas

Gautus pranešimus Bendrovė registruoja ir perduoda tolimesniam nagrinėjimui Bendrovės vadovo paskirtiems atsakingiems darbuotojams. Jei palikote savo kontaktinius duomenis, atsakingas darbuotojas su Jumis gali susisiekti dėl aplinkybių tikslinimo ir informuos apie tyrimo rezultatus.

Primename, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus numatyta baudžiamoji atsakomybė.

Asmenys, atsakingi už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą bendrovėje

Pareigybės, į kurias pretenduojant, renkama informacija apie asmenį

» Pareigybės, į kurias pretenduojant, renkama informacija apie asmenį

Dovanų politika

Vadovaujantis Žemės ūkio ministerijoje ir jai pavaldžiose įstaigose bei valstybės valdomose įmonėse patvirtinta Nulinės tolerancijos korupcijai politika, įgyvendiname nulinę dovanų politiką:

  • nepriimame dovanų pagal tradicijas, kurios įprastai yra susijusios su asmens tarnybinėmis pareigomis;
  • nepriimame reprezentacijai skirtų dovanų su valstybės, įstaigos ir kitokia simbolika;
  • registruojame visas gautas dovanas, neteisėtą atlygį ir nuasmenintus registro duomenis skelbiame viešai čia: dovanų vertinimo aktų nuasmeninta suvestinė (informacija atnaujinama reguliariai).

Naudinga informacija