Apie mus

Spausdinti

Apie mus

UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas savo veiklą pradėjo 1997 m. lapkričio 26 d., įregistravus bendrovę Registrų centro juridinių asmenų registre. Finansų įstaiga buvo įkurta 1997 m. rugpjūčio 22 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 912.

Valstybei priklauso 100 procentų Bendrovės akcijų. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai pavesta patikėjimo teise valdyti, naudoti akcijas ir disponuoti jomis. Bendrovės įstatinis kapitalas 2018 m. gruodžio 31 d. sudarė 2,49 mln. Eur. Jis padalintas į 860 paprastųjų vardinių materialių akcijų, kurių vienos akcijos nominali vertė yra 2896,20 Eur. 

Tikslas – padėti ūkio subjektams, neturintiems pakankamai įkeičiamo turto, finansinių išteklių, plėtoti, kurti verslą, modernizuoti ūkius bei įmones, gaminti konkurencingą produkciją, sudarant jiems palankias skolinimosi sąlygas, siekti valstybės socialinių ir politinių tikslų įgyvendinimo, taip pat pelningos veiklos.

Misija – skatinti ekonominę žemės ūkio sektoriaus plėtrą bei alternatyvių verslų kūrimą kaimo vietovėse.

Vizija – tapti klientų ir partnerių pripažinta pažangiausia organizacija Lietuvoje, teikiančia kokybiškas ir rinkoje paklausias finansines paslaugas.

Vertybės:

  • dėmesys klientų ir partnerių poreikiams;
  • profesionalumas ir operatyvumas;
  • nuolatinis tobulėjimas ir inovacijų įsisavinimas.

Strateginė kryptis – palankesnių skolinimosi sąlygų sudarymas ūkio subjektams, neturintiems pakankamai užstato, bei prisiimamos rizikos valdymas.

Pagrindinės Žemės ūkio paskolų garantijų fondo funkcijos:

  • garantijų teikimas kredito įstaigoms ir finansinės nuomos (lizingo) bendrovėms;
  • valstybės pagalbos administravimas (garantinės įmokos ir kredito/lizingo palūkanų dalinis kompensavimas);
  • Paskolų fondo administravimas;
  • licencijuotų sandėlių kompensavimo fondo administravimas.