Apie mus

Spausdinti

Apie mus

UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas savo veiklą pradėjo 1997 m. lapkričio 26 d., įregistravus bendrovę Registrų centro juridinių asmenų registre. Finansų įstaiga buvo įkurta 1997 m. rugpjūčio 22 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 912.

100 procentų Bendrovės akcijų priklauso uždarajai akcinei bendrovei „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA). Bendrovės įstatinis kapitalas 2021 m. gruodžio 31 d. sudarė 2,49 mln. Eur. Jis padalintas į 860 paprastųjų vardinių materialių akcijų, kurių vienos akcijos nominali vertė yra 2896,20 Eur. 

Tikslas – padėti ūkio subjektams, kurių veikla susijusi su žemės ūkiu, maisto ūkiu, miškų ūkiu, kaimo plėtra ir žuvininkyste, neturintiems pakankamai įkeičiamo turto, finansinių išteklių, plėtoti, kurti verslą, modernizuoti ūkius bei įmones, gaminti konkurencingą produkciją, teikiant su šiais tikslais susijusias paslaugas.

Misija – skatinti ekonominę žemės ūkio sektoriaus plėtrą bei alternatyvių verslų kūrimą kaimo vietovėse.

Vizija – tapti klientų ir partnerių pripažinta pažangiausia organizacija Lietuvoje, teikiančia kokybiškas ir rinkoje paklausias finansines paslaugas.

Vertybės:

  • dėmesys klientų ir partnerių poreikiams;
  • profesionalumas ir operatyvumas;
  • nuolatinis tobulėjimas ir inovacijų įsisavinimas.

Strateginė kryptis – palankesnių skolinimosi sąlygų sudarymas ūkio subjektams, neturintiems pakankamai užstato, bei prisiimamos rizikos valdymas.

Pagrindinės Žemės ūkio paskolų garantijų fondo funkcijos:

  • garantijų teikimas kredito įstaigoms ir finansinės nuomos (lizingo) bendrovėms;
  • valstybės pagalbos administravimas (garantinės įmokos ir kredito/lizingo palūkanų dalinis kompensavimas);
  • lengvatinių paskolų teikimas ir administravimas;
  • licencijuotų sandėlių kompensavimo fondo administravimas.