Paraiškų dėl garantijos suteikimo formos

Spausdinti

Paraiškų dėl garantijos suteikimo formos

Svarbu! Paraiškos dėl garantinės įmokos kompensavimo ir dėl palūkanų kompensavimo yra pateikiamos kartu su garantijos paraiška kaip dokumento priedas (rasite nurodytuose dokumentuose).

Garantijų suteikimo ūkio subjektams, nukentėjusiems nuo COVID-19 ligos protrūkio, paraiškų formos

Garantijos suteikimo dėl paskolos paraiškų formos

Garantijos suteikimo dėl finansinės nuomos (lizingo) paslaugos paraiškos forma

Kredito su garantija paraiška ūkio subjektams nukentėjusiems nuo COVID-19, besikreipiantiems dėl KREDA apyvartinės paskolos žemės ūkiui