SVV subjekto statuso deklaracija

Spausdinti

SVV subjekto statuso deklaracija

Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statusą turi deklaruoti visi ūkio subjektai, ketinantys gauti UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantiją.

SVV subjekto statuso deklaravimas

Teisės aktai, reglamentuojantys SVV subjekto statuso deklaravimą