Lengvatinės paskolos, panaudojant 2007-2013 m. Lietuvos KPP lėšas ir Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšas

Spausdinti

Lengvatinės paskolos, panaudojant 2007-2013 m. Lietuvos KPP lėšas ir Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšas

Siekiant padidinti žemės ūkio ir kaimo verslo sektoriaus konkurencingumą, paspartinti Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos (toliau – KPP) lėšų įsisavinimą bei sukurti verslo plėtrai palankesnes finansavimo galimybes, 2009 m. buvo pradėta įgyvendinti finansinė priemonė – lengvatinių paskolų teikimas. UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondui Lietuvos žemės ūkio ministro įsakymu buvo patikėtos valdyti lėšos, kurios per nustatyta tvarka atrinktus finansinius tarpininkus (kredito įstaigas) buvo panaudotos galutinių naudos gavėjų kreditavimui pagal KPP priemones:

  • „Žemės ūkio valdų modernizavimas – parama paskolomis“,
  • „Žemės ūkio produktų perdirbimas ir pridėtinės vertės didinimas – parama paskolomis“. 

Rezultatai

Kredito įstaigoms 2009-2010 m. buvo paskolinta 66 mln. Eur lėšų, skirtų lengvatinėms paskoloms teikti, kurias panaudojant, su ūkio subjektais pasirašytos 475 kredito sutartys už 39 mln. Eur. Priemonė baigta įgyvendinti 2019 m.

Teisės aktai 

Teisės aktai, reglamentuojantys finansinės priemonės įgyvendinimą: