Paskolų portfelio garantijų priemonė

Spausdinti

Paskolų portfelio garantijų priemonė

Naujos paskolos pagal šią priemonę nebėra teikiamos. Visas šiuo metu įgyvendinamas lengvatinių paskolų teikimo priemones rasite čia: lengvatinės paskolos.

Siekiant sudaryti palankesnes sąlygas žemės ūkio subjektams, užsiimantiems pirmine gamyba, ir kooperatinėms bendrovėms (kooperatyvams), teisės aktų nustatyta tvarka pripažintoms žemės ūkio kooperatinėmis bendrovėmis (kooperatyvais) paskolų, skirtų apyvartinėms lėšoms papildyti ir (ar) biologiniam turtui įsigyti, gavimo procesą esant nepakankamam užstatui, UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas 2018 m. pradėjo įgyvendinti finansinę priemonę – Paskolų portfelio garantijų priemonė (toliau – PPG priemonė).

Paskolos buvo teikiamos apyvartinėms lėšoms papildyti ir (ar) biologiniam turtui įsigyti, priemonė finansuota iš Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos finansinių priemonių grąžintų ir grąžintinų lėšų bei sukauptų palūkanų.

Pagal šią priemonę kredito įstaigai automatiškai garantuojama 80 proc. neatgautos paskolos dalies grąžinimas, PPG priemone garantuotoms paskoloms taikomos palankesnės finansavimo sąlygos.

Rezultatai

Finansinio tarpininko atrankos konkursą laimėjo Luminor Bank AS Lietuvos skyrius, su kuriuo pasirašyta PPG priemonės įgyvendinimo sutartis. Portfelinės garantijos suteiktos už 591 tūkst. Eur paskolų, jomis pasinaudojo 27 ūkio subjektai.

Naujų paskolų teikimas pagal PPG priemonę nuo 2019 m. gruodžio 31 d. nėra galimas, UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas toliau vykdo tik PPG priemonės administravimą.

Daugiau informacijos: PPGpriemone@garfondas.lt.

Teisės aktai

Teisės aktai, reglamentuojantys PPG priemonės įgyvendinimą: