2004-02-26

Nuo kovo 1 d. savivaldybėse arba seniūnijose prasideda paraiškų priėmimas finansinei paramai gauti

Žemės ūkio ministras Jeronimas Kraujelis primena, kad pirmiausiai kiekvienas pareiškėjas, kuris nori gauti valstybės paramą, turi registruoti valdą Žemes ūkio ir kaimo verslo registre – tai reiškia, kad turi kreiptis į seniūniją arba savivaldybės žemės ūkio skyrių ir užpildyti reikalingus dokumentus.

2004-02-14

2004 m. vasario 25 d. Kaune rengiamas seminaras žemės ūkio kooperatyvų vadovams

Šių metų vasario 25 d. Kaune, Žemės ūkio rūmuose (K.Donelaičio 2) vyks seminaras žemės ūkio kooperatyvų vadovams.

2004-02-04

Žemės ūkio paskolų garantijų fondui 2004 metams nustatytas 220 mln. litų garantinių įsipareigojimų limitas

Žemės ūkio paskolų garantijų fondui 2004 metams nustatytas 220 mln. litų garantinių įsipareigojimų limitas. Tai 5 mln. litų daugiau nei praėjusiais metais.

2004-01-11

Per 2003 metus Žemės ūkio paskolų garantijų fondas suteikė 179 mln. Lt garantijų

Per 2003 metus Žemės ūkio paskolų garantijų fondas suteikė 179 mln. Lt garantijų, iš jų 64 mln. Lt garantijų už kreditus, išduotus žemdirbiams, žemės ūkio produkcijos perdirbėjams ir kaimo vietovėse dirbantiems verslininkams.

2003-12-07

Žemės ūkio paskolų garantijų fondas pristatė 2003-ųjų metų veiklos rezultatus

Gruodžio 5 d. UAB „Žemės ūkio paskolų garantijų fondas“ Seimo, Vyriausybės, Žemės ūkio ir Finansų ministerijų, komercinių bankų atstovams, kreditų gavėjams pristatė 2003-ųjų metų Fondo veiklos rezultatus, aptarė sėkmingiausius ūkininkų ir verslininkų projektus, įgyvendinamus pasinaudojus Fondo garantija, padėkojo aktyviausiai bendradarbiaujantiems bankams.

2003-08-14

Patvirtinti nauji Žemės ūkio paskolų garantijų fondo nuostatai

2003 m. rugpjūčio 11 d. Žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-330 patvirtinti nauji Žemės ūkio paskolų garantijų fondo nuostatai. Juose apibrėžtos bendrovės veiklos bendrosios nuostatos: garantinių įsipareigojimų maksimalus dydis, garantuojamų paskolų paskirtis, pagrindinės garantijų suteikimo ir garantinių įsipareigojimų įvykdymo sąlygos.

2003-07-20

2003 m. liepos 17-18 d. vyko tradicinės Lietuvos artojų varžybos

2003 m. liepos 17-18 d. Lietuvos žemdirbystės instituto Dotnuvos eksperimentinio ūkio laukuose, Kėdainių rajone, vyko tradicinės Lietuvos artojų varžybos.

2003-06-14

Naujoji Žemės ūkio paskolų garantijų fondo kreditų garantavimo schema

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 9 d. nutarimu  Nr. 732 buvo pakeistas LRV 1997 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 912 „Dėl Žemės ūkio paskolų garantijų fondo“. Vyriausybė nutarė keisti bei papildyti nutarimą dėl Fondo veiklos, siekiant sudaryti palankesnes sąlygas žemdirbiams, perdirbėjams ir kitiems kaimo verslininkams pasiskolinti iš bankų, įsisavinti Europos Sąjungos finansinės paramos lėšas.

2003-06-12

Pakeistas ir papildytas nutarimas dėl Žemės ūkio paskolų garantijų fondo veiklos

Vyriausybė pakeitė ir papildė nutarimą dėl Žemės ūkio paskolų garantijų fondo veiklos, siekdama sudaryti palankesnes sąlygas žemdirbiams, perdirbėjams ir kitiems kaimo verslininkams pasiskolinti iš bankų. Nauja garantavimo tvarka padės sėkmingiau įsisavinti Europos Sąjungos finansinės paramos lėšas. Ypač bus remiami jaunieji, iki 40 metų, ūkininkai, kuriems Žemės ūkio paskolų garantijų fondas teiks 80 proc. kredito sumos garantijas (visiems kitiems klientams bus garantuojama 70 proc. kredito sumos).

2003-06-09

2003 m. birželio 5-6 d. vyko tarptautinis seminaras ”Paskolų rizika ir garantijos"

Birželio 5-6 dienomis, UAB "Žemės ūkio paskolų garantijų fondas" kartu su UAB “Investicijų ir verslo garantijos” (INVEGA) surengė tarptautinį seminarą ”Paskolų rizika ir garantijos".