2004-05-24

2004 m. gegužės 20 d. Portugalijoje vyko AECM generalinė asamblėja

2004 m. gegužės 20-22 d. Žemės ūkio paskolų garantijų fondo atstovai dalyvavo Europos garantinių institucijų asociacijos (AECM) generalinėje asamblėjoje ir seminare “SVV transformacija ir jo finansavimas Europoje”.

2004-04-28

Vyriausybė patvirtino Žemės ūkio paskolų garantijų fondo 2003 metų veiklos ataskaitą

 2004 m. balandžio 19 d. LR Vyriausybės posėdyje buvo patvirtinta UAB “Žemės ūkio paskolų garantijų fondas” 2003 metų veiklos ataskaita.

2004-03-29

Patvirtintos dalies garantinio užmokesčio bei dalies draudimo įmokų garantuojamų kreditų gavėjams kompensavimo taisyklės

 2004 m. kovo 24 d. Žemės ūkio ministras patvirtino dalies draudimo įmokų garantuojamų kreditų gavėjams, įkeitusiems bankui turtą, kompensavimo taisykles. Kaip ir ankstesniais metais, ši parama bus teikiama žemdirbiams bei smulkiems ir vidutiniams verslininkams, dirbantiems kaimo vietovėje.

2004-03-14

2004 m. kovo 25 d. Biržuose rengiamas seminaras žemdirbiams ir kaimo verslininkams

 Šių metų kovo 25 d. Biržuose, Biržų miesto kultūros rūmuose (J.Basanavičiaus g. 2) vyks seminaras žemdirbiams ir kaimo verslininkams

2004-02-26

Nuo kovo 1 d. savivaldybėse arba seniūnijose prasideda paraiškų priėmimas finansinei paramai gauti

Žemės ūkio ministras Jeronimas Kraujelis primena, kad pirmiausiai kiekvienas pareiškėjas, kuris nori gauti valstybės paramą, turi registruoti valdą Žemes ūkio ir kaimo verslo registre – tai reiškia, kad turi kreiptis į seniūniją arba savivaldybės žemės ūkio skyrių ir užpildyti reikalingus dokumentus.

2004-02-14

2004 m. vasario 25 d. Kaune rengiamas seminaras žemės ūkio kooperatyvų vadovams

Šių metų vasario 25 d. Kaune, Žemės ūkio rūmuose (K.Donelaičio 2) vyks seminaras žemės ūkio kooperatyvų vadovams.

2004-02-04

Žemės ūkio paskolų garantijų fondui 2004 metams nustatytas 220 mln. litų garantinių įsipareigojimų limitas

Žemės ūkio paskolų garantijų fondui 2004 metams nustatytas 220 mln. litų garantinių įsipareigojimų limitas. Tai 5 mln. litų daugiau nei praėjusiais metais.

2004-01-11

Per 2003 metus Žemės ūkio paskolų garantijų fondas suteikė 179 mln. Lt garantijų

Per 2003 metus Žemės ūkio paskolų garantijų fondas suteikė 179 mln. Lt garantijų, iš jų 64 mln. Lt garantijų už kreditus, išduotus žemdirbiams, žemės ūkio produkcijos perdirbėjams ir kaimo vietovėse dirbantiems verslininkams.

2003-12-07

Žemės ūkio paskolų garantijų fondas pristatė 2003-ųjų metų veiklos rezultatus

Gruodžio 5 d. UAB „Žemės ūkio paskolų garantijų fondas“ Seimo, Vyriausybės, Žemės ūkio ir Finansų ministerijų, komercinių bankų atstovams, kreditų gavėjams pristatė 2003-ųjų metų Fondo veiklos rezultatus, aptarė sėkmingiausius ūkininkų ir verslininkų projektus, įgyvendinamus pasinaudojus Fondo garantija, padėkojo aktyviausiai bendradarbiaujantiems bankams.

2003-08-14

Patvirtinti nauji Žemės ūkio paskolų garantijų fondo nuostatai

2003 m. rugpjūčio 11 d. Žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-330 patvirtinti nauji Žemės ūkio paskolų garantijų fondo nuostatai. Juose apibrėžtos bendrovės veiklos bendrosios nuostatos: garantinių įsipareigojimų maksimalus dydis, garantuojamų paskolų paskirtis, pagrindinės garantijų suteikimo ir garantinių įsipareigojimų įvykdymo sąlygos.